Radar · Basinkomst

Basinkomst leder inte till onödig konsumtion enligt studie

Också mindre överföringar av pengar leder till goda effekter, enligt en studie från Världsbanken.

En vanlig föreställning bland motståndare till en radikal omfördelningspolitik är att ”gratispengar” inte leder till ansvarstagande. Extrapengar som en människa inte behöver arbeta för blir bara fickpengar. Att pengarna inte leder till ökad produktivitet. Bara till mer cigaretter och sprit. Nu visar forskning motsatsen.

Nu har två forskare vid Världsbanken studerat den idén noga. Vad händer om en grupp människor som tjänar lite får en extra slant varje månad? Det pågår olika projekt världen över med olika former av basinkomstsystem, forskarna granskade nitton av dem.

Alkohol brukas anses vara en utgift som ökar när människor får lite extra pengar. Vi festar mer när vi har en liten guldkant, men forskningen visade att det inte alls alltid var så. Snarare verkade intresset för att dricka alkohol minska.

Solidaritetsorganisationer har tidigare sett till att ge eventuella pengar till kvinnor. Det har länge funnits en föreställning om att gåvor har en mer positiv effekt om inte männen får dem, och projekten i den nya studien visar att det stämmer till dels. Forskarna säger att det finns saker som tyder på att pengar som ges till kvinnor kommer till bättre nytta för familjen och barnen, men bevisen är inte entydiga.

En mer trolig förklaring menar forskarna är det de kallar öronmärkningseffekten. Alla pengar i studien delades ut med en tydlig definition av vad de skulle gå till.

– Om man säger till folk att pengarna är till en särskilt sak, så är det mycket sannolikt att de använder dem till det, säger David Evans, en av forskarna.

Summan som människor tog emot varierade mellan 5% av deras inkomst, i Tanzania och Kenya, och 30% i olika sydamerikanska länder. Ingenstans ökade konsumtionen av cigaretter och sprit. Evans menar att det återstår en hel del forskning på området, men att själva idén om att pengarna du får ska vara till nytta på något sätt har en positiv kraft som borde studeras vidare.