Radar · Miljö

Fladdermusen viktig pusselbit i ekosystemet

Flyghundar i Sydney i Australien.

Utbredd torka i Australien slår just nu hårt mot fladdermusen. Det skygga nattdjuret spelar en viktig roll i ekosystemet och försvinner den kan det få stora konsekvenser.

Ett större antal fladdermöss har den senaste tiden hittats utmärglade och även döda i delstaterna Queensland och New South Wales, rapporterar medier i Australien. Myndigheter i Queensland kopplar de döda fladdermössen till brist på mat, vilket bland annat är en följd av långvarig torka i landets östra delar.

Fenomenet att fladdermöss dör i större utsträckning till följd av höga temperaturer och torka har blivit vanligare i Australien. Fladdermusen är bra på att anpassa sig till miljön den lever i, men även den har en smärtgräns.

Viktig pollinatör

– De kan anpassa sig och har anpassat sig väldigt mycket som ett av jordens äldsta däggdjur. Men flyghundar har svårt för långa värmeperioder. De hänger ofta i träd och där blir det för hett. När man hugger ner skogar söker de sig in i parker eller trädgårdar, och där är det inte lika bra med skugga och skydd, säger Marie Nedinge, handläggare vid Naturvårdsverket och fladdermusexpert.

Flyghunden lever i bland annat Australien och Afrika och skiljer sig något från de arter av fladdermöss som vi har i Sverige då den endast lever av växtämnen. I Sverige är alla fladdermöss insektsätare.

Men vare sig det är i Australien eller Sverige spelar fladdermusen en viktig roll i ekosystemet.

– Fladdermöss är jätteviktiga för ekosystemet. Flyghundar är extremt viktiga då de äter frukt och nektar, och är fruktspridare. Det är väldigt mycket fruktträd och blommor som är helt beroende av fladdermöss för att det ska bli något av träden. Skulle fladdermössen försvinna skulle även en massa olika träd försvinna, säger hon.

Mer kunskap

Kunskapen kring fladdermusen i Sverige behöver bli bättre och mer forskning krävs, menar Marie Nedinge. Det gäller även hur de små däggdjuren påverkas av förändringar i klimatet.

– Vi ser samma sak som för andra arter – sydligare arter börjar gå längre norrut. Vi har koll, men inte tillräckligt med koll. Vissa arter har minskat och andra har ökat. De som är mindre anpassningsbara och lite mer kräsna med sin miljö har möjligen minskat litegrann, säger hon.

Fladdermusarter

Det finns cirka 1 200 fladdermusarter i hela världen. Fladdermusen tillhör jordens äldsta djurgrupp.
I Australien är flyghundar i stora flockar vanliga även i parker mitt inne i miljonstäder som Sydney.
I Sverige finns 19 fladdermusarter. Ju sydligare, desto fler arter. I Lappland finns bara en art.
Nio av de svenska fladdermusarterna är rödlistade, enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier.
Exempel på vanliga arter i hus är nordfladdermus (hela landet), tajgafladdermus (norra Sverige) samt dvärgfladdermus (södra Sverige).
Källa: Naturvårdsverket
TT