Radar · Nyheter

”Varje steg du tar”

Det är inte bara i Europa som Google anklagats för att spionera på sina användare.

Efter en anmälan från Sveriges Konsumenter inledde Datainspektionen en granskning av Googles insamling och lagring av platsdata från svenska användare av androidtelefoner. Förenklat lagrar Google var folk har befunnit sig. Uppgifter som främst är till för att underlätta för användaren, men som också styr reklamutbudet i telefonen och kan användas för att spåra individer med mycket stor säkerhet.

Anmälningen tog sin utgångspunkt i norska Forbrukerrådets rapport ”Every step you take” och i att flera europeiska konsumentorganisationer reagerat och gjort anmälningar.

– Därför vill vi utreda detta för att säkerställa att Google har följt reglerna i dataskyddsförordningen, sa Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin i våras.

Nu tas ärendet över av EU.

När utredningen inleddes hade Google inte definierat något huvudsakligt kontor i Europa. Nu har de inrättat ett i Irland och därför har den europeiska dataskyddsstyrelsen bestämt att det svenska ärendet ska hanteras av Irlands datamyndigheter. Ett franskt ärende av samma karaktär ska också föras över till Irland.