Radar · Politik

Unicef larmar: Två miljoner barn går inte i skolan i Jemen

Miljontals barn går hungriga och utan utbildning i Jemen, samtidigt som kriget fortgår.

Nu varnar Unicef för att två miljoner barn inte har tillgång till skolgång – siffror som stigit i takt med att konflikten fortsatt. Konflikten har gjort att en femtedel av alla skolor inte längre kan användas. Ytterligare 3,7 miljoner barn riskerar drabbas, skriver FN-organet Unicef i ett uttalande.

Sedan kriget startade i mars 2015 har allt fler barn och unga tvingats avbryta sin skolgång. Siffran är nu uppe i två miljoner barn, varav en fjärdedel har slutat skolan sedan krigets utbrott. Unicef sa i ett uttalande på onsdagen att ytterligare 3,7 miljoner barn kan komma att missa viktig utbildning om inte lärarlöner börjar betalas ut snart igen. Lärare i Jemen har inte fått betalt på mer än två år, enligt Unicef.

Samtidigt kan inte en av fem skolor längre användas på grund av krig och oroligheter. Våld, att människor tvingats fly inom landet och attacker mot skolor hindrar barns tillgång på utbildning, står det i uttalandet från Unicef.

– Barn som inte går i skolan löper en ökad risk att exploateras på olika sätt, inklusive att tvingas delta i stridigheterna, utnyttjas som barnarbetare eller giftas bort, säger Sara Beysolow Nyanti, Unicef:s representant i Jemen, i uttalandet.

Landets utbildningssystem var sårbart redan innan krigsutbrottet. Att barn nu i ökad utsträckning nekas tillgång till utbildning kommer försvåra återuppbyggnaden av landet, vilket kan leda till att de fastnar i livslång fattigdom, skriver Unicef som arbetar för att fler barn i Jemen ska ha tillgång till utbildning.

Kriget i Jemen har hittills dödat mer än 10 000 människor. Samtidigt riskerar mer än två tredjedelar av befolkningen, 24 miljoner människor, att svälta. Unicef uppger att 1,8 miljoner barn under åtta år redan lider av kraftig undernäring.