Radar · Migration

Svårtbedömt läge för asylprognos

Migrationsverket räknar med omkring 21 000 asylsökande även nästa år.
Men läget i Syrien och Turkiet är svårbedömt.

I den senaste prognosen konstaterar Migrationsverket att antalet asylsökande till EU fortfarande är högt. I år bedöms det ligga på liknande nivåer som 2014, då Sverige tog emot 80 000 asylsökande.

Men Migrationsverket står fast vid sin tidigare bedömning för Sverige och planerar för cirka 21 000 asylsökanden i år och lika många nästa år.

– Vi ser ingenting i dagsläget som skulle påverka att Sverige skulle ta en större andel, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Lägre andel

Många länder har ändrat sin migrationspolitik, vilket gjort det svårare för människor att ta sig ända till Sverige. Regeringen har också stramat åt den svenska migrationspolitiken jämfört med 2014.

– 2014 tog vi emot omkring 15 procent av alla asylsökande i Europa, i dag är det 3 procent, säger Holmer.

Migrationsverket pekar på olika faktorer som kan påverka andelen asylsökande till Sverige de närmsta åren. En är den översyn av migrationspolitiken som nu pågår i den parlamentariska migrationskommittén.

Översynen kommer ”med största sannolikhet att påverka Sveriges attraktionskraft för asylsökande och Sveriges andel av det totala antalet asylsökande i Europa”, skriver Migrationsverket.

Svårbedömt läge

Stor betydelse för antalet asylsökande kan situationen i Syrien och Turkiet få. För närvarande bedöms inte den turkiska offensiven i norra Syrien påverka flyktingströmmarna. Men konfliktutvecklingen ”är svårbedömd och kan medföra stora migrationsrörelser bort från nordöstra Syrien”, skriver Migrationsverket.

Enligt myndigheten är det inte osannolikt att ett stort antal syrier kommer att tvingas lämna Turkiet kommande år. Om så sker, kan även andra nationaliteter som befinner sig i Turkiet att påverkas.

Antalet migranter och flyktingar som kommer till EU via den östra Medelhavsrutten har ökat under sommaren och hösten. En stor andel asylsökande tar sig dock till EU på legala vägar. Under juli i år kom cirka 25 procent från länder som är viseringsfria.

Legala vägar

Även i Sverige är andelen asylsökande från viseringsfria länder hög, skriver Migrationsverket. Fram till och med augusti var andelen för i år 23 procent. Trenden är ökande.

Utöver det anländer asylsökande till Sverige från andra EU-länder, dit de kommit med Schengenvisum. Totalt har cirka 45 procent av de som söker asyl i Sverige kunnat resa in i Europa med visering eller utan viseringskrav.

Sveriges kommuner beräknas i prognosen ta emot runt 25 000 nyanlända som fått uppehållstillstånd i år och runt 21 000 nästa år. Det är en nedjustering med 4 000 från den förra prognosen. Orsaken är att antalet inresta anhöriga till före detta asylsökande beräknas bli färre.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV