Radar · Migration

Mindre personal till migrationsdomstolar förlänger väntan

Migrationsverket räknar med drastiska personalminskningar i migrationsdomstolarna.

Drastiska minskningar av antalet medarbetare på migrationsdomstolarna väntar, skriver Migrationsverket i sin senaste migrationsprognos. Orsaken är att domstolarna får mindre resurser i regeringens budgetproposition än begärt.

– De är långt ifrån de nivåer som vi har påtalat för att täcka behovet, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Det innebär att domstolarna kommer att fatta betydligt färre beslut och att människor som överklagat avslag på asylansökan får vänta längre, bedömer han.

– Det blir fler i våra boenden, och fler som blir kvar under en längre tid, säger Holmer.

Prognosen för avgjorda asylärenden 2020 i migrationsdomstolarna är halverad jämfört årets cirka 21 000 avgjorda ärenden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV