Zoom

Initiativ stärker arbete med barns kroppsintegritet

Att barn stödja barn i att utveckla kroppslig integritet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle och en förebyggande insats mot sexualbrott.

Allt fler anmäler sexuella om övergrepp mot barn. Samtidigt stärks arbetet för barns kroppsliga integritet. Det står med i förskolans nya läroplan, och enligt Rädda barnen efterfrågar skolvärlden vägledning om att prata om kroppsintegritet. I dagarna lanserade barnrättsorganisationen det uppdaterade skolmaterialet Stopp! Min kropp!.

Rädda barnens uppdaterade vägledning Stopp! Min kropp! 2.0 riktar sig till barn mellan 7 och 9 år. Materialet innehåller bland en kortlåda med fråge-, aktivitets- och faktakort samt animerade filmer.

– Vi vuxna kan generellt samtala med barn om normer och värderingar, men har svårare att prata om kroppens privata områden, och vad man får och inte får göra mot andra, säger Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda barnens centrum för stöd och behandling.

Vägledningen för hur vuxna kan prata med barn har kompletterats med verktyg för hur barn kan prata med vuxna om känslor, kroppen och gränser.

”Någon gång i 4–5 årsåldern kan det vara dags att prata om att det tyvärr finns människor, både små och stora, som ibland gör saker med barn och deras kroppar som de inte vill eller gillar. Stegvis kan du närma dig temat sexuella övergrepp utan att skrämma eller oroa. Förklara att om någon gör, eller vill göra, något med våra kroppar som vi själva inte vill eller förstår så får vi säga nej och berätta för andra vuxna”, står det i vägledningen.

Barns rätt till integritet skrevs in i förskolans nya läroplan, som började gälla den 1 juli 2019. I skolverkets podd Barns integritet i förskolan berättar barnpsykolog Åsa Landberg om arbetet.

– Det ligger väldigt nära arbetet med barnkonventionen, det handlar om att göra barn delaktiga, att de ska få uttrycka sig, vad de tänker, tycker och vill. Det handlar också om rätten att inte utsättas för våld och kräkningar och rätten till ett privatliv.

Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda barnens centrum för stöd och behandling och en av initiativtagarna till projektet ”Stopp! Min kropp! 2
Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda barnens centrum för stöd och behandling och en av initiativtagarna till projektet ”Stopp! Min kropp! 2.0”. Foto: Mathias Söderlund

Metoo-uppropen och ökad medvetenhet

Efter Metoo-uppropen, som briserade hösten 2017, beslutade Skolverket att arbeta mer med sexuella trakasserier i skolan. Då sökte Rädda barnen stöd för att uppdatera och komplettera materialet, berättar Hanna Thermaenius.

– Jag träffar många barn som utsätts för våld och övergrepp och har arbetat med hur vi kan upptäcka det i ett tidigt skede. Jag har framför allt jobbat med lågstadiematerialet tillsammans med barn i 7–8 års ålder kring vilka teman vi skulle lyfta i de fem korta filmerna, säger hon.

Ser du ett ökat behov av att prata med barn om kroppsintegritet?

–­ Vi ser en ökning av anmälningar gällande sexuella övergrepp men det hänger inte nödvändigtvis samman med en reell ökning utan med ökad medvetenhet. När det gäller våld och utsatthet visar forskning ganska lika – men slående – resultat år efter år. Men det talas mer om sexuella övergrepp och jag tänker att samhällsdebatten har drivit på utvecklingen, säger Hanna Thermaenius.

Sedan 2018 finns en samtyckeslag som innebär att det är olagligt att göra något sexuellt med någon som inte deltar frivilligt.

Varför tog ni fram nytt material?

– Mycket har hänt och utvecklats sedan 2013 och att uppdatera materialet har funnits på Rädda barnen önskelista länge. Vi vill att barn på ett tidigt stadium får veta sina rättigheter och vi hoppas att genom dessa redskap bidra till att barnen berättar om de utsätts för något som inkräktar på deras integritet, säger hon.

Lågstadiematerialet innehåller frågekort och syftar bland annat till att identifiera och tala om sexuella trakasserier riktade mot barn och mellan barn
Lågstadiematerialet innehåller frågekort och syftar bland annat till att identifiera och tala om sexuella trakasserier riktade mot barn och mellan barn. Foto: Rädda barnen 

Filmer och spel kompletterar skrifter

För en månad sedan debuterade prinsessan Madeleine som barnboksförfattare med boken Stella och hemligheten på bokmässan i Göteborg. Boken är ett försök att förebygga sexuella övergrepp mot barn och framtagen i samarbete med World childhood foundation.

– Vi ville nå ut till barnen. De har också rätt till kroppslig integritet. De har rätt att säga ifrån, sa prinsessan Madeleine på bokmässan.

På temat arrangerades i veckan en konferens i Skövde. Utifrån forskning på Högskolan i Skövde skapades lärospelet Parkgömmet, utvecklat för skolmiljö, med syftet att öka barns riskmedvetenhet på nätet.

Parkgömmet kombination ett klassiskt brädspel med och ett mobilspel, samt är ett redskap för att samtala med barn mellan 8 och 10 år om grooming, gränssättning och rättigheter. Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp.

Tarja Susi och Niklas Torstensson, båda lektorer i kognitionsvetenskap på Högskolan i Skövde, har studerat utdrag från chattloggar för att identifiera beteenden som barn utsätts för på internet. Deras forskningsresultat har utgjort grunden för lärospelet.

– Det är synnerligen intressant att titta på de processer som faktiskt sker online och det är ett väldigt outforskat område, säger Niklas Torstensson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV