Glöd · Debatt

Öppet brev till Läkarförbundet och Sveriges Ögonläkarförening

Nu skjuter polis och militär chilenska demonstranter med gummikulor, och allt fler får allvarliga ögonskador, skriver dagens debattörer, en lång rad läkare med bakgrund i Chile.

Vi som skriver till er är läkare med chilenskt påbrå verksamma i Sverige.

Som ni säkert sett i media, pågår det protester i vårt hemland Chile sedan den 19 oktober. Som läkare oroas vi av de brott mot mänskliga rättigheter som drabbar civilbefolkningen, bland annat de skador som uppkommit då civila beskjutits med gummikulor av militär/polis.

Vad som vi upplever som mest alarmerande är rapporten från ordföranden i det chilenska Oftalmologiska sällskapet (Sochiof), Dennis Cortés, om det stigande antalet fall med personer som diagnostiserats med grava ögonskador till följd av skott med gummikulor (siffror från Sochiofs hemsida, aktualiserade 2019-11-13):

• Mellan den 19 oktober och den 12 november har 179 personer sökt vård på sjukhuset Hospital del Salvadors ögontraumaenhet i Santiago med en allvarlig traumatisk ögonskada

• Patienterna är i genomsnitt 29,5 år och majoriteten är män

• 50,3 procent av de skadade har fått en allvarlig synnedsättning

• 34 patienter uppvisar traumatisk ögonskada där ögongloben sprängts eller det finns en penetrerande ögonskada

• 29 patienter har förlorat synen i det skadade ögat

• Bekräftad information finns för ytterligare 55 fall som registrerats under ovanstående tidsperiod vid andra vårdenheter, såväl i Santiago som ute i landet. Det allvarligaste fallet rapporterades från en privatklinik där man behandlar en ung man med gravt bilateralt ögontrauma, uppkommen den 8 november.

Det som dock skrämmer oss mest är att sätta dessa skador i ett internationellt perspektiv. Vi citerar dr Dennis Cortés: ”Det finns inga historiska siffror för vår specialitet som motsvarar de siffror som vi rapporterar för närvarande. När vi betraktar detta i ett internationellt perspektiv, och gör en uttömmande översyn av antalet fall med patienter som har förlorat ögongloben pga. skada som uppkom efter användning av icke-dödliga vapen, är antalet också mycket oroväckande och vi leder tyvärr även i denna statistik”.

Dr Dennis Cortés baserar sina påståenden på en studie som publicerades i BJM Open, där man analyserat statistik över dödsfall/skador/funktionsnedsättning till följd av skott med så kallade icke-dödliga vapen (Haar et al. (2017), Death, injury and disability from kinetic impact projectiles in crowd-control settings: a systematic review, BMJ Open 7(12)). Mellan 1990 och 2017 rapporterades globalt 261 fall med ögonskador till följd av dessa projektiler. Mot denna bakgrund motsvarar den aktuella siffran på 234 chilenska offer nästan 90 procent av det totala antalet offer med ögonskador åsamkade av projektiler från icke-dödliga vapen under de 27 år som studien avser.

Vi ber er att engagera er i denna fråga och vore tacksamma om ni kontaktar de kollegor som arbetar direkt med detta i Chile: viceordförande i Läkarsällskapet, dr Patricio Meza; ordförande i avdelningen för mänskliga rättigheter, dr Enrique Morales; och ordföranden i det Oftalmologiska sällskapet, dr Dennis Cortés.