Glöd · Ledare

Krigsregeringen

Mitt i semestern valde regeringen att tillkännage att man inte kommer skriva på kärnvapenförbudet. Man gör det efter en skakig enmansutredning som föreslog att vi skulle avstå, och med stöd från en samlad militär. Det förvånar inte. För vare sig försvarsmakten eller Försvarets materielverk verkar fredspolitik, nedrustning eller ens en kärnvapenfri värld stå speciellt högt på listan. När militären sagt sitt spelar det ingen roll vad fredsrörelser, forskare och nobelpristagare säger. Inte för regering Löfven iallafall. 
Bara några dagar senare förkunnade man att man ger sig in i ett stort projekt för att ta fram ett nytt stridsflyg “Tempest”, tillsammans med Storbritannien -en kärnvapenstat.

Det är svårt att inte höja på ögonbrynen över tidpunkterna. Tiden visar att frågorna legat på bordet samtidigt. På ena sidan en strävan efter fred och nedrustning, på andra sidan fördjupat krigssamarbete med kärnvapenstater. 
Vi behöver en regering som gör det andra valet.