Radar · Integritet

Facebook vill koppla upp hjärnan

En protes kan betyda större rörelsefrihet och kombinerat med olika system för att läsa av nervverksamhet kan de betyda mycket för individens rörlighet.

CTRL-labs är en av de företag som arbetar med att försöka koppla människors hjärnor till datorer. Tekniken har ännu inte kommit så långt att det fungerar ens i närheten av tangentbord och mus, men fungerar till enklare uppgifter. Nu har Facebook förvärvat företaget.

Det handlar ännu inte om att läsa tankar på riktigt, forskningsvärlden är oense om huruvida det är möjligt eller inte. Snarare om att styra apparater genom att läsa av strömmar utanpå skallen som avspeglar hjärnverksamheten.

Facebook har sedan 2016 drivit ett projekt som utvecklar teknik som sammanväver hjärna och dator, men nu förstärks verksamheten genom förvärvet. Bland annat har man stöttat ett forskningsprojekt vid University of California som går ut på att avkoda tal från olika signaler från hjärnan.

I en av försöken har man bett människor tänka på ett visst musikinstrument till exempel. Efter att ha läst av hjärnan aktivitet försöker sen ett program i en dator att gissa vad försökspersonen tänkt på. Gissningarna jämförs med mätresultatet och det riktiga svaret och programmet lär sig långsamt att urskilja mönster och blir mer och mer träffsäkert.

Upp till 76% träffsäkerhet har man uppnått medan gissningar helt byggda på slumpen ligger runt en tiondel av den siffran.

Viktiga användningsområden

När tekniken förfinas kommer vi inte bara att kunna klicka oss fram på nätet med hjärnan, människor med olika funktionsnedsättningar kommer att kunna få stöd i sin vardag. Förstå tal trots att du är döv, få hjälp att ”se” och att styra rullstolar och andra hjälpmedel.

I synnerhet organisationer för människor med funktionsvariationer har visat ett ganska svalt intresse. Många anser att tekniken paradoxalt nog kan leda till att en funktionsvariation som någon har levt med och lärt sig att hantera blir ett handikapp. Du riskerar att förvandlas till en reservdelsmänniska som förväntas kunna klara allt som en människa utan handikapp. Kritiken mot hörselimplantat har varit särskilt hård.

Integritetsvarning

Här i Sverige har debatten inte varit särskilt hård kring de problem som finns. Men internationellt är kritiken påtaglig.

– För mig är hjärnan en säker plats för dina egna tankar och känslor, för fantasier och motstånd säger Nita Farahany, professor vid Duke University, specialiserad på etik och neurologi.

Vi är på väg att korsa en sista gräns för det verkligt privata menar hon i en intervju med The Verge.

– Helt i avsaknad av skydd för individens privatliv.

Idag måste forskarna komma nära människor för att kunna mäta hjärnvågor. Individen måste samarbeta för att det ska fungera. Men precis som med ansiktigenkänningstekniker förfinas system snabbt. Kritiker undrar vad som kommer att hända den dagen tekniken kan användas för att läsa av människor på avstånd.

Rent privata uppgifter om oss skördas av företag för att sedan säljas till andra. Information om oss, vår smak, ekonomi och åsikter är hårdvaluta i en värld där alltmer av människors konsumtion sker via nätet. Om du kan styra datorn med din hjärna kommer den med tiden också kunna räkna ut åtminstone delar av vad som händer i huvudet på dig.

Svävande löften

Mark Chevillet på Facebook säger att de inte vill binda sig ännu till ett etiskt system.

– Vi kan inte förutspå utvecklingen och de etiska problem som kan dyka upp kring denna teknologi.

De har gått med på att låta ett etiskt råd ha insyn i forskningen, men Casey Newton skriver i The Verge att det är tydligt att Facebook inte har uteslutit möjligheten att använda ett hjärnavläsningssystem för reklamsyften. Till en början snarare för att ta reda på saker om oss, men i förlängningen för att påverka oss.