Radar · Integritet

Polisen får använda ansiktsigenkänning

Polisen får tillstånd att matcha ansikten från exempelvis övervakningskameror med personer i polisens register.

Polisen får klartecken att börja använda ansiktsigenkänning för att hitta misstänkta förövare.

Ett datorprogram känner igen och matchar ansikten på misstänkta, från exempelvis övervakningskameror, med personer i polisens register.

Tekniken testades under våren, men för att införa ansiktsigenkänning permanent behövde Datainspektionen godkänna metoden.

”Datainspektionen bedömer att polisens tänkta användning av ansiktsigenkänning är laglig”, slår nu myndigheten fast i ett pressmeddelande.

Men polisen måste först besluta hur länge uppgifterna ska sparas.

”Det är angeläget att polisen tar ställning till hur länge uppgifterna får sparas innan de startar skarpt med ansiktsigenkänningen eftersom det är viktigt ur integritetssynpunkt”, framhåller Linda Olander, jurist på Datainspektionen, i pressmeddelandet.

Datainspektionen planerar att följa upp polisens användning av ansiktsigenkänning i en kommande granskning.

Under testperioden analyserades bilder på 83 okända gärningsmän – och ungefär var fjärde gav en träff i signalementregistret.