Energi

Green new deal – från ord till aktion

Samtal i Almedalen: I USA talar allt fler politiker om nödvändigheten med en ”green new deal”, en politik med målet att tackla klimatförändringar med jämlikhet, sociala reformer och energieffektivitet. Är ett så radikalt reformprogram troligt i kapitalismens högborg? Hur ser det ut i resten av världen? 

Medverkande: Lina Brunelius, Greenpeace • Klas Lundström, Syre Global