Intro

Hej och välkomna till dagens Syre!

I dagens nummer kan ni läsa om hur britterna nu uppmanas av miljöorganisationen Woodland Trust att delta i en historiskt stor trädplanteringsaktion. Runt om i landet förbereds nu flera platser inför aktionen den 30 november. Fram till år 2025 är målet att ha planterat ett träd för varje medborgare i landet som ett av flera sätt att stoppa, eller i vart fall minska, klimatkrisen.

Samtidigt kommer rapporter om att rika länder som Sverige bidrar med för lite i klimatbistånd till fattigare länder vars befolkning redan känner av och påverkas av det förändrade klimatet. Enligt Oxfam får människor i världens fattigaste länder så lite som 10 öre per person dagligen. ”Även Sverige behöver göra mer för att stödja de människor som drabbas hårdast av klimatkrisen. Det är vi i länder med höga utsläpp som orsakat problemet men det är inte vi som tvingas bära vikten av utsläppens konsekvenser”, säger Oxfam Sveriges kommunikationschef i ett pressmeddelande.

Här i Sverige oroas miljöorganisationer för Svensk kärnbränslehantering (SKB) och deras ansökan om att bygga ut slutförvaret i Forsmark i Uppland. I fem år har nu planerna kritiserats och granskats av miljöorganisationer. Syre har pratat med företrädare för både SKB och Miljöorganisationernas kärnfallsgranskning (MKG) om planerna, och bilden de ger är splittrad. Kanslichefen på MKG tvivlar på att SKB:s analys stämmer: det är enligt honom osannolikt att det kommer dröja mellan 400 och 1000 år till vattnet från slutförvaret når Östersjön. Miljöorganisationen vill också att det avfall som just nu är feldeponerat ska omhändertas innan den kritiserade utbyggnaden får tillstånd. Ju längre tid det dröjer desto svårare blir det att omhänderta det som förvaras på felaktigt, eller osäkert, sätt. I skrivande stund väntar man på yttranden från Mark- och miljödomstolen och Strålskyddsmyndigheten, som ska utreda och svara på om avfallet förvaras på ett strålsäkert sätt eller ej.

… om detta och mycket mer i dagens nummer! Trevlig kväll.