Glöd · Debatt

Tala klarspråk om koldioxidskatten, Grön ungdom

Polen satsar på kol.

Under vårens valrörelse gick debatten om en europeisk koldioxidskatt varm mellan ungdomsförbunden och partierna. En fråga som väckte reaktioner är Liberalernas förslag om en europeisk koldioxidskatt. Från många håll hörs kritik om att förslaget vore för radikalt, att man är rädd att ge EU beskattningsrätt eller att det skulle vara svårt att genomföra. Miljöpartiet och Grön ungdom brukar däremot uttrycka sig positivt när frågan kommer upp.

Det är förvånande, eftersom de faktiskt är motståndare till en gemensam europeisk koldioxidskatt. Miljöpartiet är så starka motståndare att de till och med röstade emot ett förslag som skulle kunna möjliggöra en europeisk koldioxidskatt när det diskuterades i riksdagens EU-nämnd.

Skillnaden mellan Liberalernas och Miljöpartiets syn på en europeisk koldioxidskatt är markant. Liberalerna vill att en koldioxidskatt ska kunna tas ut gemensamt i hela EU för att också kunna beskatta utsläppen över hela unionen. Fördelarna med detta är många, men först och främst för att det ska kosta att smutsa ner. Forskare menar att vi knappt har tio år på oss att rädda klimatet.

Därför behövs radikala åtgärder nu, och en europeisk koldioxidskatt är ett av de förslag som hade bidragit mest för att vända utvecklingen. En gemensam europeisk koldioxidskatt skulle innebära en gemensam skattesats på europeisk nivå för alla medlemsländer. De pengar som tas in via skatten kan sedan investeras i gemensamma krafttag i utvecklingen av ny grön teknik och grön omställning.

Liberalerna är inte de enda som förespråkar skatten. Även Frankrikes president Emmanuel Macron, FN:s klimatpanel och flertalet forskare tycker som Liberalerna. Skatten hade också gynnat den europeiska ekonomin då den hade gett samma spelregler för alla företag som agerar på EUs inre marknad. I dag är det svårare för klimatvänliga företag att etablera sig på marknaden då smutsiga alternativ till produktion är betydligt mer lönsamt. Ska vi kunna ställa om inför de klimatförändringar som hotar oss har vi inte råd att förlora företagen som är villiga att ställa om till hållbara alternativ.

Liberalerna vill att pengarna som koldioxidskatten ger ska öronmärkas för investeringar i klimatåtgärder. Som kontrast till detta så vill Miljöpartiet och Grön ungdom istället att alla medlemsländer på egen hand ska beskatta koldioxidutsläpp och införa miniminivåer för detta. Detta tycker vi vore en bra början, men problemet är att Grön ungdom och Miljöpartiet inte vågar gå längre än så, när vi vet att klimatet kräver det. Deras förslag riskerar att inte få en reell påverkan. Problemet med förslaget att vi inte har några möjligheter att gemensamt besluta var pengarna hamnar. Risken blir att enskilda medlemsländer använder skattemedlen för investeringar i nya vägar och kolkraft, inte i klimatinvesteringar.

Faktum kvarstår att Miljöpartiet och Grön ungdom verkar ha glömt att koldioxidutsläppen inte stannar vid nationsgränserna. Att säga nja till ökat europeiskt samarbete för klimatet är inte att ta ansvar. Vi vet att klimathotet är gemensamt, därför måste även lösningarna vara gemensamma. Liberalerna och Liberala ungdomsförbundet vill se en progressiv klimatpolitik där en gemensam koldioxidskatt för alla EU-länder är ett av de viktigaste förslagen för att minska utsläppen. Så när vi fortsätter att debattera vägen framåt för klimatomställningen, ljug inte för väljarna och den unga generationen om att ni är för en gemensam europeisk koldioxidskatt, när ni i själva verket är rädda för den.

 

Glöd · Krönikan

Ensamkommande lyckades mot alla odds

År 2015 kom många unga ensamkommande till Sverige, i snitt 16 år gamla, främst från Afghanistan, men många av dem var uppvuxna som flyktingar i Iran. Mottagningssystemen var överbelastade i Sverige och de hamnade längst bak i kön för att få sina asylansökningar prövade. Det såg på alla sätt mörkt ut för dessa ungdomar som hade trasiga förhållanden och flykt bakom sig, inte hade kontakter i Sverige och inte hade någon utbildning att tala om. Hur skulle de få stanna? Hur skulle de kunna integrera sig? Hur skulle de klara skolan och få bra liv? Men historien tar många vändningar efter det. I dag har åtta av tio av de som kom som ensamkommande 2015 och bor kvar fått ett jobb. Det betyder alltså att fler ensamkommande än män födda i Sverige i samma ålder är sysselsatta, vilket är en världsunik integrationsframgång mot alla odds.

För först blev det om möjligt ännu sämre för gruppen ensamkommande. Eftersom de hamnade längst bak i kön efter alla syrier och fick vänta alldeles för länge på beslut hann de antingen fylla 18 år eller var så nära 18-årsgränsen att det inte kunde bevisas att de var under (det går ju inte att avgöra om någon är 17 eller 19 år om du inte har passhandlingar). Det gjorde att de efter flera års väntan i Sverige, flera års studier och flera år av vänskapsrelationer helt plötsligt fick avslag och även förlorade rätt att bo på sina boenden. För många tusen ungdomar innebar detta en fullständig katastrof. Människor protesterade och öppnade sina hem. Många hemlösa tonåringar fick hjälp av frivilliga familjehem som hade ett rum extra och förstod att deras liv skulle braka samman fullständigt om de hamnade på gatan eller på boende för vuxna och var tvungna att byta skola och sammanhang. 

Men utvisningshotet hängde fortfarande över gruppen. Protesterna ökade hos de desperata ungdomarna som riskerade att utvisas till ett av världens farligaste länder, som många redan varit på flykt från hela sina liv och där de inte kände en själ. Det fanns ett stort motstånd från så kallade invandringskritiker som särskilt riktade in sig på att hata de unga afghanska killarna, men också från olika politiska partier som ansåg att inget skulle göras, trots att killarna själva inte bar skuld till att de tvingats vänta så länge och trots att de hade fått uppehållstillstånd om de fått besked i tid.

Till slut lyckades gymnasielagen drivas igenom av Miljöpartiet med stöd av V, C och ett motvilligt S. De unga killarna skulle nu få en ny chans att stanna och samma möjlighet till permanent uppehållstillstånd som de skulle fått från början. Kraven var dock väldigt höga. De skulle gå klart gymnasiet, trots att de kommit hit i tonåren och i många fall knappt gått i skola innan de kom till Sverige. Sedan skulle de få ett fast osubventionerat jobb inom ett halvår från att de tagit studenten. Detta är krav som ytterst få ungdomar födda i Sverige skulle klara.

Men den här gruppen har visat sig kämpa oerhört hårt och klara ofantligt mycket. Nu i slutet av 2023, 8 år år efter att de kom till Sverige, har över 4600 stycken av dem lyckats med just detta. De har klarat gymnasiet, fått fast jobb och fått rätt till permanent uppehållstillstånd, vilket de skulle ha haft redan från början. Ny statistik från SCB visar att 8 av 10 som kom som ensamkommande idag är sysselsatta. Många jobbar inom vård och omsorg eller i byggbranschen. Sysselsättningsgraden är alltså till och med högre än hos samma kategori män födda i Sverige. Dessa siffror är världsunika. Gruppen som kom som ensamkommande, som var på väg att bli en världsunik tragedi, tog sig i mångt och mycket igenom det och blev en världsunik framgångssaga. 

Det finns mycket mer att skriva om Sveriges byråkrati som tvingade dem igenom detta, om alla som inte omfattades av lagen och om de som fått avslag på grund av bagatellartade misstag och hårda bedömningar. Men framförallt bör detta leda till en tankeställare hos de politiker och personer som hetsade mot ungdomarna. De som inte ville ge ungdomarna en chans. Ni borde skämmas.

Civil Rights Defenders sällskapsspel ”Dictator of Sweden” (Tidö edition).

Tjänstemän som jobbar med just Tidöavtalet på regeringskansliet ska få lönepåslag.

Glöd · Debatt

Malmen tar slut i alla gruvor

Gruvan i Kiruna i november 2018.

Alla ändliga råvaror kommer att ta slut, inklusive malmen som vi får metaller från. Det är dags att vi besinnar oss, skriver Annika Rullgård.

I Sverige finns 12 gruvor i drift där metaller bryts. Några av gruvorna är av gammalt datum medan andra tagits i bruk rätt nyligen. Ansökningar om och planer på att öppna nya gruvor finns i Sverige och i andra länder runt om i världen. Fyndigheter av jordartsmetaller är eftertraktade eftersom sådana metaller behövs i till exempel elbilar och vindkraftverk. I bland annat Norge talas det om möjligheten att starta gruvor på havets botten.

Två saker har alla gruvor gemensamt oavsett var de är belägna: Gruvdrift är alltid miljöfarlig verksamhet och förr eller senare tar malmen i varenda en slut, som den gjorde i Falu koppargruva. Malmtillgången liksom jorden i övrigt är som bekant ändlig.

Det är dags att besinna att alla ändliga råvaror, dit malm malm hör, kommer att ta slut. Ju mer tillväxt desto snabbare blir de förbrukade. I stället för att i jakten efter nya metallfyndigheter ständigt minska utrymmet för Jordens flora och fauna genom att öppna nya gruvor, är det hög tid att byta tillväxt mot nerväxt.

Glöd · Ledare

Skryt är ingen svensk tradition

Vad är svenska värderingar och traditioner? Det sprids just nu en bild i sociala medier där det står ”Slå vakt om svenska traditioner: Generell välfärd, Mångfald, Folkbildning, Kollektivavtal, Fri kultur” inramat av ett hjärta. 

Poängen är givetvis att signalera att det finns andra saker som kan ses som typiskt svenskt än det SD gärna talar om (som luciafirande, köttbullar och rätten att säga n-ordet). Samt att just det som SD och Tidölaget vill skära ner på, som folkbildningen och den fria kulturen, också kan ses som typiskt svenska, och det måste ju göra SD till ett svenskfientligt parti?

Men det är ändå något som skaver lite med den där bilden. Är verkligen ”mångfald” något typiskt svenskt? Låt gå för kollektivavtalsmodellen, men folkbildning och och fri kultur finns ju trots allt i många andra länder också. Även om man lyfter fram de delarna som är bra i Sverige så blir det som att man slår sig för bröstet på ett sätt som riskerar att i sig bidra till den nationalism som vi tyvärr ser alldeles för mycket av i dessa tider. Och det där med att skryta förresten – är inte det ganska osvenskt?