Glöd · Debatt

Tala klarspråk om koldioxidskatten, Grön ungdom

Polen satsar på kol.

Under vårens valrörelse gick debatten om en europeisk koldioxidskatt varm mellan ungdomsförbunden och partierna. En fråga som väckte reaktioner är Liberalernas förslag om en europeisk koldioxidskatt. Från många håll hörs kritik om att förslaget vore för radikalt, att man är rädd att ge EU beskattningsrätt eller att det skulle vara svårt att genomföra. Miljöpartiet och Grön ungdom brukar däremot uttrycka sig positivt när frågan kommer upp.

Det är förvånande, eftersom de faktiskt är motståndare till en gemensam europeisk koldioxidskatt. Miljöpartiet är så starka motståndare att de till och med röstade emot ett förslag som skulle kunna möjliggöra en europeisk koldioxidskatt när det diskuterades i riksdagens EU-nämnd.

Skillnaden mellan Liberalernas och Miljöpartiets syn på en europeisk koldioxidskatt är markant. Liberalerna vill att en koldioxidskatt ska kunna tas ut gemensamt i hela EU för att också kunna beskatta utsläppen över hela unionen. Fördelarna med detta är många, men först och främst för att det ska kosta att smutsa ner. Forskare menar att vi knappt har tio år på oss att rädda klimatet.

Därför behövs radikala åtgärder nu, och en europeisk koldioxidskatt är ett av de förslag som hade bidragit mest för att vända utvecklingen. En gemensam europeisk koldioxidskatt skulle innebära en gemensam skattesats på europeisk nivå för alla medlemsländer. De pengar som tas in via skatten kan sedan investeras i gemensamma krafttag i utvecklingen av ny grön teknik och grön omställning.

Liberalerna är inte de enda som förespråkar skatten. Även Frankrikes president Emmanuel Macron, FN:s klimatpanel och flertalet forskare tycker som Liberalerna. Skatten hade också gynnat den europeiska ekonomin då den hade gett samma spelregler för alla företag som agerar på EUs inre marknad. I dag är det svårare för klimatvänliga företag att etablera sig på marknaden då smutsiga alternativ till produktion är betydligt mer lönsamt. Ska vi kunna ställa om inför de klimatförändringar som hotar oss har vi inte råd att förlora företagen som är villiga att ställa om till hållbara alternativ.

Liberalerna vill att pengarna som koldioxidskatten ger ska öronmärkas för investeringar i klimatåtgärder. Som kontrast till detta så vill Miljöpartiet och Grön ungdom istället att alla medlemsländer på egen hand ska beskatta koldioxidutsläpp och införa miniminivåer för detta. Detta tycker vi vore en bra början, men problemet är att Grön ungdom och Miljöpartiet inte vågar gå längre än så, när vi vet att klimatet kräver det. Deras förslag riskerar att inte få en reell påverkan. Problemet med förslaget att vi inte har några möjligheter att gemensamt besluta var pengarna hamnar. Risken blir att enskilda medlemsländer använder skattemedlen för investeringar i nya vägar och kolkraft, inte i klimatinvesteringar.

Faktum kvarstår att Miljöpartiet och Grön ungdom verkar ha glömt att koldioxidutsläppen inte stannar vid nationsgränserna. Att säga nja till ökat europeiskt samarbete för klimatet är inte att ta ansvar. Vi vet att klimathotet är gemensamt, därför måste även lösningarna vara gemensamma. Liberalerna och Liberala ungdomsförbundet vill se en progressiv klimatpolitik där en gemensam koldioxidskatt för alla EU-länder är ett av de viktigaste förslagen för att minska utsläppen. Så när vi fortsätter att debattera vägen framåt för klimatomställningen, ljug inte för väljarna och den unga generationen om att ni är för en gemensam europeisk koldioxidskatt, när ni i själva verket är rädda för den.

 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV