Radar · Miljö

Framtidens batteri kan vara gjort av smörpapper

Packade lager på lager till containerstorlek skulle de nya batterierna kunna lagra ström från vindkraftsparker och solcellsanläggningar.

Ett billigt och miljövänligt batteri gjort av smörpapper och skogsrester – det har forskare vid Mittuniversitet i Sundsvall lyckats skapa. 

Smörpapper bestruket med grafén, alltså ett tunt skikt av kol som kan lagra ström, plus nanocellulosa – ett starkt bindemedel utvunnet ur träfiber. Det är beståndsdelarna i det nya batteri som forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall har skapat, rapporterar Svt. 

Batterierna kan packas lager på lager till containerstorlek för att lagra ström från vindkraftsparker och solcellsanläggningar, och skulle även kunna användas i mindre skala i hushåll.

– Vi har framför allt hittat ett sätt att tillverka effektiva batterier på ett billigt sätt. Dessutom är det en miljövänlig teknik från lokala råvaror, säger Britta Andres, forskare i nanoteknologi till kanalen.

Batteriet har enligt Svt en kapacitet motsvarande 70 procent av den bästa kända lagringskapaciteten, men kostar bara en tiondel så mycket.