Radar · Nyheter

Zambia:  barn dör av blyförgiftning

Rakel, tio månader ammas av sin moster efter att hennes mamma dött av AIDS.

Mer än en tredjedel av befolkningen i staden Kabwe i Zambia, mer än 76 000 personer, lever i områden som är förgiftade av bly. Studier visar att hälften av barnen i staden har så förhöjda nivåer av bly i blodet att de skulle behöva medicinska behandling.

I en rapport som Human Rights Watch (HRW) publicerat i dag framgår att problemen kvarstår trots att blygruvan som fanns i staden stängde 1994. Från det att den öppnade 1904 har marken i området fyllts med bly, ångor från anrikningen har spritt ämnet till jorden och i förlängningen till dricksvattenkällor och vattendrag.

Ännu 25 år efter att gruvan har stängt finns mängder av bly som långt överstiger internationellt accepterade nivåer. På området där gruvan ligger finns ännu rester från gruvbrytning och anrikning och ett stort berg av avfall som kallas Black Mountain, Svarta berget.

Konsekvenserna kan vara mycket svåra

Barnen i Kawbe är särskilt utsatta eftersom de leker ute och rör upp blydamm från marken. Barn är särskilt känsliga eftersom deras nervsystem och kroppen i övrigt fortfarande ska utvecklas och konsekvenserna för dem kan vara mycket svåra. Inlärningssvårigheter, blodbrist, skador på inre organ, påverkad längdtillväxt, komatillstånd och i värsta fall förtida död är några av konsekvenserna för de drabbade barnen.

Påverkan börjar redan i moderlivet, bly överförs både via moderkakan och senare bröstmjölken, vilket ytterligare ökar risken. Ett ökat antal missfall är ett tecken på att  problemen inte har försvunnit med gruvbrytningen.

Blyförgiftning har ett smygande, otydligt förlopp. Många negativa hälsoeffekter upptäcks för sent och eftersom hälsovården i landet inte har följt upp eller ens registrerat de flesta fallen har kunskapen varit dålig om problemen fram till nu.

Insatserna var inte tillräckliga

Human Rights Watch menar att Zambias myndigheter har tagit alldeles för lite ansvar för situationen. Världsbanken betalade för ett projekt 2003-2011 som syftade till att rensa upp i påverkade stadsdelar, men HRW menar att de insatser man gjort inte var tillräckliga eller ens verkningsfulla.

2016 började ett nytt projekt finansierat av Världsbanken, men efter snart tre år har man inte börjat göra något åt problemet och inga tester har utförts på invånarna i staden och ingen har behandlats medicinskt visar studien.

Bly används bland annat i elektriska kablar, till skyddsutrustning vid till exempel röntgen och när man hanterar radioaktiva ämnen och framförallt i bilbatterier. På senare år har litiumbatterier blivit allt vanligare, men eftersom de är betydligt dyrare används de ännu inte i bensin- och dieseldrivna bilar i någon utsträckning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV