Radar · Nyheter

Nu ska regeringen pröva utbyggnaden av Preemraff

Preems oljeraffinaderi i Lysekil.

Nu tar regeringen över frågan om Preemraffs utbyggnad i Lysekil. Naturskyddsföreningen har varit starkt kritiska till utbyggnaden som kommer fördubbla anläggningens koldioxidutsläpp. Det här är första gången regeringen prövar en verksamhet av klimatskäl.

Regeringen tar över prövningen av Preems utbyggnad. Därmed blir det första gången som regeringen av klimatskäl prövar en verksamhet, rapporterar Ekot. 

– Verksamheten beräknas bli så omfattande att den kan påverka möjligheterna att nå de klimatmål som satts upp för Sverige, säger klimat- och miljöminister Isabella Lövin på pressträffen med anledning av beslutet av regeringen att ta över fallet med Preemraff.

– Att minska utsläppen är en av de viktigaste frågorna för regeringen, och då måste det vara ordning och reda i klimatarbetet, sade hon.

I slutet av förra året sa Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ja till att Preem skulle få bygga ut sin verksamhet, men sedan stoppades beslutet av Mark- och miljööverdomstolen. Bland annat på grund av de omfattande protesterna från civilsamhälle och Naturskyddsföreningen.

Preem vill bygga en ny anläggning för att tillverka diesel och bensin av tjockolja. Enligt Preems egna beräkningar kommer utsläppen av koldioxid öka från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton per år. I och med de fördubblade utsläppen av koldioxid kommer Sveriges klimatmål bli svåra att uppnå om Preem för grönt ljus, menar miljö- och klimatorganisationer.

Svårt att nå klimatmål

Invändningarna från bland annat Naturskyddsföreningen är en starkt bidragande orsak till att regeringen nu tar över prövningen. Den statliga myndigheten Naturvårdsverket har också lämnat uppgifter till regeringen om Preemraffs verksamhet.

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, menar att regeringen är bättre lämpad än domstolen att avgöra vilka utsläpp Sverige kan tillåta fram till att de ska ligga på noll år 2045. Att regeringen skulle tillåta att fossila utsläpp ökar skulle enligt Naturskyddsföreningen vara en stor besvikelse.

– Vi är glada över att regeringen tar det här ansvaret och hoppas att det betyder att den stora ökningen av utsläpp från Preemraffs utbyggnad inte blir av.  Både samhällets och industrins insatser behövs för att minska, inte öka, de svenska utsläppen av koldioxid, säger hon i ett pressmeddelande.

Det här händer nu: Regeringen och Preemraff

Så här fungerar processen och regeringens roll vid tillåtlighetsprövning:

1. Formellt ska regeringen nu pröva projektets tillåtlighet, en principiell fråga. När regeringen beslutat att pröva tillåtligheten blir domstolens roll att fortsätta bereda ärendet för att ta fram ett underlag och förslag till regeringens beslut.
2. Naturskyddsföreningen och andra som överklagat tillståndet får, liksom Preem, skriftligen framföra sina argument till domstolen.
3. Därefter kan domstolen komma att kalla till en huvudförhandling.
4. Istället för att skriva en dom efter skriftväxlingen och eventuell huvudförhandling lämnar domstolen över ett yttrande till regeringen. Yttrandet är en sammanfattning av vad som framkommit under målets handläggning samt ett förslag till hur regeringen bör besluta. Regeringen är inte bunden av domstolens slutliga yttrande i ärendet.
5a. Om regeringen anser att Preems utbyggnad inte kan tillåtas, avslutas målet formellt i domstolen.
5b. Om regeringen däremot anser att projektet kan tillåtas, fortsätter prövningen i domstol där detaljerna i ett tillstånd (gränsvärden, utformning mm) fastställs.
Källa: Naturskyddsföreningen