Radar · Nyheter

Orenat toalettvatten rakt ut i älven

Efter en brand i ett ställverk i fredags har det runnit ut orenat avloppsvatten i Skellefteälven hela helgen. Det saknas ”grejerna för att laga det”, uppger verksamhetschefen för vatten och avlopp på Skellefteå kommun till radiokanalen P4 Västerbotten.

Verksamhetschefen Helena Jonsson hänvisar också till att fokus har legat på att riva bort det som har brunnit. 

Varje timme under helgen har det forsat 350 000 liter orenat avloppsvatten rakt ut i Skellefteälven. Det är stora mängder. Dricksvattnet är däremot inte förorenat. 

Enligt kommunens miljöinspektör, Anna Modig, är det orenade vattnet ”inte jättetrevligt att bada i” men lägger till att älven har ett stort flöde som späder ut innehållet av avföring och urin.

Vilka risker finns det med att låta 350 000 liter orenat avloppsvatten rinna ut varje timme? Något svar på det framkommer inte från kommunen. Men så här skriver Naturvårdsverket på sin hemsida:

”De flesta ämnen i avloppsvatten finns naturligt i miljön, men blir föroreningar när de förekommer i för stora mängder eller på fel plats. Övergödning och reproduktionssvårigheter hos fisk är exempel på miljöpåverkan från avlopp.”