Radar · Nyheter

Nytt sprututbyte i Stockholm

Sedan 2013 kan den som injicerar narkotika få byta ut använda sprutor och kanyler på en mottagning som ligger på S:t Görans sjukhusområde. Där finns kompetens inom infektions- och beroendevård och också möjlighet att få träffa en barnmorska eller tandläkare. Nu öppnar landstinget en andra mottagning på Södermalm.

En del boende i stadsdelen har varit kritiska mot att lägga mottagningen där. De hänvisar till sina barns trygghet och att området där kliniken ska ligga i ett område där det finns många narkomaner. Men det är själva tanken med verksamheten, att finnas nära den som missbrukar. Meningen är att brukarna ska kunna slippa smittas av hiv, hepatit och olika infektionssjukdomar.

Sprututbytesprogram är inte bara till för att minska sjukligheten, utan ska också motivera  den som missbrukar till ett drogfritt liv genom kontakten med personalen på enheten. Forskningen visar att sprututbyte ger betydande hälsovinster för den som injicerar. Man har också sett i observationsstudier och metaanalyser att spridningen av hiv och andra blodsmittor minskar och att heroinmissbrukare motiveras att börja med metadonbehandling och andra insatser som kan hjälpa dem ur sitt missbruk.

Från mottagningen i Kalmar rapporterades tidigare under sommaren att man har sett en drastisk minskning i spridningen av hiv under de sju år som den har funnits. I Skåne har verksamheten, som har funnits i trettio år, förhindrat en befarad hiv-epidemi. I Stockholm är 8 procent av dem som kommer till mottagningen infekterade, i Malmö och Lund bara 0,5 procent.

Världshälsoorganisationen, Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen är alla positiva till sådana verksamheter, men det finns starkt motstånd politiskt, bland annat i KD.