Radar · Nyheter

Materialbristen: Fler leverantörer kan tas in

Apotekstjänst ska träffa politikerna i dag.

Materialbristen fortsätter och sjukvården lamslås. Nu föreslås att fler leverantörer tas in för att avlasta Apotekstjänst.

Under förmiddagen har politiker i varuförsörjningsnämnden träffat Apotekstjänst för att prata allvar.

Varuförsörjningsnämnden är en gemensam nämnd för de fem regionerna Uppsala, Västmanland, Dalarna, Örebro och Sörmland som skött upphandlingen och införandet av Apotekstjänst som ny leverantör av förbrukningsartiklar till sjukvården.

– Under förmiddagen har varuförsörjningsnämnden och Apotekstjänst haft ett möte för att diskutera läget. Ett antal förslag och vägval har tagits fram som ska säkra att leveranser av sjukvårdsmaterial kommer fram normalt, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i nämnden, efter mötet.

Ett val är att söka andra leverantörer för att avlasta Apotekstjänst, säger han.
Vi var överens om att vi behöver hitta någon form av avlastning.

– De fem drabbade regionerna ska nu få ta ställning till förslagen innan man går vidare, säger Barsom.

– Vi vill att regionerna ska analysera de olika förslagen och komma med synpunkter.

Hävning av avtalet

I nuläget är det inte aktuellt att säga upp avtalet med leverantören Apotekstjänst, enligt Behcet Barsom. Just nu fokuserar man på att komma tillbaka till en materialförsörjning som fungerar. Någon prognos för när leveransproblemen kan vara helt lösta finns dock inte.

TT: Vad vill du säga till de patienter som fått inställda operationer?

– Jag beklagar, jag är ledsen. Läget är som det är och fokus är på att återställa det.

TT: Vilket förtroende har du för Apotekstjänst?

– Jag tror de försöker göra så gott de kan. De visste inte omfattningen när de tog över.

"Jobbar dygnet runt"

TT: Finns det anledning att vara självkritisk till hur ni skött upphandlingen och valt det här bolaget som var billigast?

– Ja, men det är väldigt mycket lagstiftning som styr. Den tidigare distributören har överklagat, men inte fått gehör rättsligt. Det här visar hur sköra vi är, säger Behcet Barsom.

Apotekstjänst kan inte heller svara på när leveransproblemen är åtgärdade.

– Vi kämpar på allt som det går och har gått upp i treskift med tredubblad personalstyrka. Vi har jobbat dygnet runt hela helgen och gör allt vi kan för att få igång leveranserna till normal nivå, säger Eric Aronson, talesperson för Apotekstjänst.

Företaget levererar nu 130 pallar varje dygn, enligt Aronson.