Radar · Nyheter

Svenskarnas avfall minskar

Svenskarna slänger mindre sopor visar nya siffror.

Matsvinn och brännbart avfall minskade med sju kilo per person mellan 2017 och 2018. Det visar siffror från branchorganisationen Avfall Sverige som SVT Norrbotten tagit del av.

Avfallet som minskar rör brännbart och matsvinn. Minskningen av avfallet kan tyda på förändrade vanor kring konsumtion, rapporterar SVT.

– Jag tror att man börjar tänka sig för vad man handlar i matväg och att man tar hand om det man köper på ett annat sätt än tidigare, säger Per-Anders Adolfsson, miljöchef på Lumire, kommunägt avfallsföretag i Luleå.

Mål om att minska ytterliggare

Enligt det så kallade 25/25-målet ska den totala mängden mat- och restavfall ha minskat med 25 procent per person till 2025, jämfört med den nivå som var 2015.

Ett frivilligt mål som alla kommuner kan ansluta sig till, enligt SVT.
 
– Det vi vill är ju att förebygga avfall i första hand, och i andra hand att återanvända. I tredje hand är det materialåtervinning där vi måste bli ännu bättre på att sortera, säger Per-Anders Adolfsson, till SVT Norrbotten.