Glöd · Debatt

Gilla grisar – låt dem leva

I framtiden kommer vi att äta växtbaserat kött, inte grisar, skriver Johan Norberg.

Jag blir rosenrasande på att EU slösar 26,9 miljoner kronor på
reklamkampanjen Gilla gris. Syftet är att öka konsumtionen av
griskött i Sverige och Danmark hos unga.

Det är en miljöskandal. Människan och våra boskapsdjur står för 96
procent av däggdjurens biomassa enligt WWF. De vilda däggdjuren
förlorar sina livsmiljöer när foderodlingar och betesmarker breder ut
sig.

Det är en etisk skandal. Grisarnas utsätts för ett extremt lidande på
grund hård avel och ytterst torftiga livsmiljöer. Grisen vill leva ett
lyckligt liv och inte dödas, precis lika mycket som du och jag.

Veganköttföretaget Beyond meats aktiekurs har sjudubblats sedan
börsintroduktionen i maj. Framtidens miljövänliga och etiska kött är
utan tvivel växtbaserat. EU borde därför sluta upp med att propagera
för animalier och istället gynna de växtbaserade alternativen,
exempelvis genom en köttskatt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV