Glöd · Ledare

Brexit kan skapa en praxis

Spänningen är olidlig: kommer Storbritannien verkligen att lämna EU eller blir det inget? Om det inte blir något, kommer brexitanhängarna så småningom att kräva en ny folkomröstning och hela cirkusen att tas om igen? Frågan om medlemskap i EU är stor och har många sidor. Delvis är brexitanhängarnas argument inte särskilt sympatiska – många av dem vill slippa människor från andra länder och andra världsdelar. Naturligtvis blir det trassligt att ta sig ur unionen och många grupper kommer att komma i kläm. Men om det går att genomföra brexit i god ordning kommer man att ha åstadkommit något större: därefter kommer det att finnas en praxis för hur ett land gör för att lämna EU. Att vara med i en union vars författning bestämmer vilket ekonomiskt system som ska råda – nämligen kapitalism – måste vara frivilligt. Det är inte rimligt att medlemsländer är bundna att vara kvar för att det i praktiken är alldeles för bökigt att lämna unionen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV