Intro

Välkommen till dagens Syre!

Ungdomarna har gjort det igen. På fredagen hölls fantastiska 3 300 klimatstrejker i 120 länder. Inte illa för en rörelse, Fridays for Future, som bara funnits i drygt ett år. 109 av dessa strejker ägde rum på olika platser i Sverige och den allra största i Stockholm, där tusentals och åter tusentals unga kom med ett tydligt budskap till politikerna: Agera! Känslan av att en klimatrevolution är här växer sig allt starkare.

Jag pratade med många ungdomar på plats och gemensamt uttryckte de en oro för hur passiva den äldre generationen är i frågan, inte minst de politiker som leder vårt land. Deras oro bekräftas gång på gång av klimatforskare och miljöorganisationer. Senast i en ny rapport från Rödakorsfederationen, som kommit fram till att år 2050 kan hela 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd på grund av stormar, översvämningar, torka och bränder.

Men även om klimatsituationen kan kännas hopplös, så är det ändå tydligt att ungdomarnas ihärdighet i klimatfrågan når fram. Inte minst märks det bland många företag. Ett av dessa är amerikanska jätten Amazon, som på fredagen meddelade att hela företagets infrastruktur till 2030 ska vara helt drivet av förnyelsebara källor.

Fredagens strejker var bara startskottet på en höst fylld av strejker och aktioner, där främst Fridays for Future och Extinction Rebellion står i fokus. Är det nu politikerna ska vakna på riktigt?