Radar · Morgonkollen

Svårt cancersjuk fick rätt efter sin död

Försäkringskassan ansåg att den döende mannen skulle arbeta deltid.

En svårt cancersjuk 58-årig man i Uppsala nekades sjukersättning av Försäkringskassan. Först fem månader efter sin död fick han rätt, skriver Upsala Nya Tidning.

Mannen fick avslag på sin ansökan om hel sjukpenning i december 2017, trots läkarintyg där det framgick att all medicinsk behandling gavs i syfte att förlänga mannens liv.

Läkaren uppgav dock att mannen skulle kunna klara ett enklare arbete under enstaka timmar, vilket fick Försäkringskassan att godkänna ersättning på deltid.

När förvaltningsrätten i augusti i år fastslog att han borde ha fått full sjukersättning redan i december 2017, hade mannen varit död i fem månader.