Radar · Miljö

Ny rapport: Mänsklig katastrof i klimatkrisens spår

Mozambique efter cyklonen Idai.

Klimatkrisen slår hårdast mot de mest fattiga och utsatta. År 2050 kan hela 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd på grund av stormar, översvämningar, torka och bränder. Det visar en ny rapport från Rödakorsfederationen. 

I rapporten ”The Cost of Doing Nothing” betonas dock att om vi agerar nu kan vi bygga motståndskraft, hindra lidande och rädda människoliv.
Om vi agerar kraftfullt kan antalet personer i behov av humanitär nödhjälp till följd av klimatrelaterade katastrofer minska till 10 miljoner år 2050 – en minskning med 90 procent jämfört med befarade 200 miljoner.
– De mest utsatta bör få mer stöd att bygga motståndskraft. Det kan handla om allt från att bygga hus som bättre står emot översvämningar till att forskningen finner grödor och odlingsmetoder som står emot långvarig torka, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset i ett pressmeddelande.

Rapporten har också tittat på det ekonomiska priset för framtida klimatkatastrofer. Till år 2030 väntas kostnaden för att möta de ökade humanitära behoven stiga till 20 miljarder dollar om året. Siffrorna har tagits fram av den internationella Rödakorsfederationen tillsammans med ledande klimatekonomer.
– Den mänskliga kostnaden kommer att bli enorm om vi inte agerar nu. 200 miljoner drabbade innebär 200 miljoner skäl att agera, säger Margareta Wahlström.

200 miljoner människor år 2050 innebär närmast en fördubbling jämfört med idag.