Glöd · Ledare

Låt folk bo var de vill

Föreställ dig att du ville flytta till en annan stadsdel, men just som du har packat flyttkartongerna kommer det någon från staten och säger: ”Aja, baja – dit får du inte flytta, välj ett annat område istället.”

Absurt, eller hur? Men det är ungefär det som håller på att hända nu när regeringen beslutat om att asylsökande som flyttar till ett socioekonomiskt utsatt område ska bli av med sin dagersättning. Anledningen är att man ser stora problem med segregation och trångboddhet.

Utifrån detta skulle man kunna argumentera att vita direktörer som väljer att flytta till Djursholm, Örgryte eller något annat segregerat område skulle bli av med sitt rut-avdrag eller något annat statligt bidrag. Men det är det förstås inte någon som skulle drömma om att säga.

Men för asylsökande gäller uppenbarligen inte sådant som upplevs som självklart för alla andra. Där är det okej att staten lägger sig i var folk får bo och inte bo.

Om det är problem med trångboddheten – bygg fler billiga bostäder. Om det är problem med segregationen – bygg mer blandat och se till att utjämna inkomstklyftorna som är själva grunden till segregation.

Men låt folk själva bestämma var de ska bo någonstans, den friheten borde faktiskt vara grundläggande.

Alla tonåringar över hela världen som skolstrejkar.

Mediestödsnämndens kansli fortsätter att göra allt för att Mediehuset Grönt och Syretidningarna ska läggas ner.