Radar · Morgonkollen

Åtgärdslista het när partier möts igen

Inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) håller idag en ny runda samtal om åtgärder mot gängkriminalitet.

När partierna möts en tredje gång i dag för att försöka enas om åtgärder mot gängkriminaliteten har regeringen med sig en lista med ett 30-tal förslag. Förhoppningen är att partierna ska kunna enas. Men avhopp är inte uteslutna.

På dagens möte avser justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) att lägga fram en lista på ett 30-tal förslag mot gängen. De handlar om straffskärpningar, nya verktyg för rättsväsendet och om brottsförebyggande insatser.

Regeringen hoppas att samtliga sju partier, förutom regeringspartierna S och MP även M, KD, C, L och V, i bästa fall ska kunna enas om förslagen på listan.
Sverigedemokraterna deltar inte eftersom regeringen redan när samtalen inleddes den 5 september gjorde klart att SD inte skulle bjudas in. Företrädare för M och KD har dock mött SD under tiden för att diskutera samtalen och jämföra förslag.

Skärpta straff

Vid förra veckans möte lade Johansson och Damberg fram regeringens ”ingångsvärden” i förhandlingarna. Det var en lista på 18 punkter.

På den listan stod bland annat att tillsätta utredningar om skärpta straff för narkotikaöverlåtelse, för att rekrytera unga till kriminalitet och för brott kopplade till gänguppgörelser.

Där stod också att ett system med kronvittnen bör utredas, att skyddet för vittnen ska ses över och att minimistraffen för övergrepp i rättssak ska höjas kraftigt.

Flera av förslagen finns det redan brett stöd för i riksdagen, som har uppmanat regeringen att lägga fram dem.

Ett sådant förslag var att ge polisen möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket ingick redan i antiterroristöverenskommelsen 2015. Ett lagförslag är nu aviserat till december.

Reaktionen från de borgerliga partierna var att regeringens lista är otillräcklig och att det mest handlar om ”gammal skåpmat”.
Vi har väldigt lång väg att vandra om vi ska bli överens, sade M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell då.

Sedan dess har dock regeringen kontaktat partier för att få veta mer om vad de kräver. Ett känsligt förslag är att slopa straffrabatten för unga som är mellan 18 och 21 år gamla.

M och L är för det förslaget. Inför valet kunde dock de fyra borgerliga partierna inte enas om att ha slopad straffrabatt som ett gemensamt vallöfte. S har också uttalat sig för förslaget, medan regeringspartnern MP varit kritisk. Vänsterpartiet har avfärdat sådana tankar.

Men diskussionen om slopad straffrabatt har smalnats av till att bara gälla grova brott. Därför finns en möjlighet att S och MP tar upp förslaget.

Vill ha visitationszoner

En annan kontroversiell fråga är om den så kallade mängdrabatten för de som döms för flera brott samtidigt ska slopas.

Moderaterna har lagt fram en tiopunktslista och krävt att få igenom det mesta av den för att ingå i en överenskommelse. Bland punkterna märks att polisen ska kunna upprätta visitationszoner och att vistelseförbud ska kunna utfärdas för brottslingar. Förbudet går ut på att en dömd efter avtjänat inte ska få återvända till det område där den brottsliga verksamheten utförts.
Polisen har visat intresse för att låta utreda visitationszoner, men inrikesminister Damberg uppgav nyligen att han inte såg något behov för en sådan lag.

Ett annat omdebatterat förslag är att utreda om möjlighet till anonyma vittnen bör införas. M, KD och även riksåklagaren är öppna för det.
Riksåklagaren Petra Lundh förde vid det senaste mötet fram två andra önskemål. Ett var att misstänkta som samarbetar i utredningar om sin egen brottslighet ska kunna få straffrabatt. Ett annat var att polisen ska kunna göra husrannsakan i IT-miljöer genom att ta sig in i till exempel misstänktas datorer på distans. Båda förslagen har utretts och skulle relativt snabbt kunna bli lagförslag.

Rikspolischefen Anders Thornberg önskade på förra mötet att få slippa arbetsuppgifter som stjäl tid från kampen mot gängen, till exempel olika typer av transporter.

Peter Wallberg/TT
Lars Larsson/TT