Intro

Välkommen till dagens Syre!

Sommarens skogsbränder i Amazonas väckte internationellt ramaskri. Inom loppet av några veckor rapporterade tidningar världen över om att jordens lunga var satt i brand. Men lite var då känt om bränderna, mer än att de var fler än året innan. 

Brasiliens president Jair Bolsonaro avfärdade det han såg som alarmism, istället påpekade han att bränder är något som sker varje år. Inte sällan för att bereda mark som växt igen, så kallat svedjebruk. Men mycket tyder nu på att många av bränderna i själva verket var skog som huggts ned för att öka markarealen till boskapskötsel och jordbruk.

Ny data från det Brasilianska rymdinstitutet INPE visar att avverkningen av Amazonas tagit fart igen. Bara under 12-månadersperioden augusti 2018 till juli 2019 har en yta stor som Östergötland försvunnit.

Men kanske kan uppmärksamheten ändå vända utvecklingen. Andra tongångar hörs från den brasilianska regeringen, som inte längre förnekar att avskogningen av Amazonas accelererar. 
 
Vi rapporterar också om den protestvåg som går genom världen. En röd tråd från Katalonien till Libanon är det är unga och kvinnor, enligt forskaren Isak Svensson.

Det och mycket mer i dagens tidning.

Trevlig läsning!