Radar · Morgonkollen

Hitlers födelsehem blir polisstation

Huset där Adolf Hitler föddes ska bli polisstation.

I ett stenhus med gul fasad, i Braunau am Inn i norra Österrike, föddes Adolf Hitler den 20 april 1889. Efter åratal av osäkerhet meddelar nu landets regering att fastigheten ska byggas om till polisstation.

”Polisens framtida bruk av huset borde sända en tydlig signal att den här byggnaden aldrig kommer att bli en plats för att hylla nazismen”, säger landets inrikesminister Wolfgang Peschorn i ett pressmeddelande.

Österrikes inrikesdepartement har hyrt huset sedan 1970-talet och i årtionden fanns där en verksamhet för funktionshindrade. Men detta arrangemang upphörde 2011 när den dåvarande ägaren vägrade genomföra nödvändiga upprustningar – och samtidigt vägrade sälja – varefter byggnaden stått tom.

2016 tog staten över fastigheten. Men ägaren överklagade och först tidigare i år avgjordes tvisten när en domstol ålade staten att betala 810 000 euro i kompensation.

Trots att Hitler bara bodde i huset en kortare tid har det blivit en vallfärdsort för nazister. Varje år, på Hitlers födelsedag, anordnas dessutom en antirasistisk manifestation utanför fastigheten.

Huset med den gula fasaden, i hörnet där gatorna Schmiedgasse och Salzburger Vorstadt möts, har länge varit en huvudvärk för myndigheterna. Vid ett tillfälle föreslog inrikesdepartementet att byggnaden helt sonika skulle rivas, men backade efter protester från politiker och historiker.