Radar · Integritet

Fördomsfri robot hjälp vid anställning

Naina Helén Jåma/TT  |Roboten Tengai som utvecklats av Furhat Robotics vid Kungliga Tekniska Högskolan i samarbetet med rekryteringsfirman TNG.

Tengai heter den. Roboten som kan sköta anställningsintervjuer utan att ta hänsyn till den sökandes årder, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsgrad eller utseende. Nu har Upplands Bros kommun anställt den första personen med hjälp av tekniken.

En undersökning visar att 73% av de tillfrågade någon gång har blivit diskriminerade vid en rekrytering. Hälften av dem uppskattade att slippa skicka med foton och 60% ville inte uppge sin ålder när de sökte jobb.

För två år sen stiftades en lag som bland annat innebär att den arbetsgivare som diskriminerat någon vid en anställningsprocess kan få betala skadestånd. Trots det är problemet stort.

Forskning visar att många arbetsgivare till exempel sorterar ansökningar utifrån kön, sexuell läggning eller tillhörighet till någon etnisk minoritet. Indirekt diskriminering förekommer ofta, där arbetsgivaren till exempel kräver att den som ska anställas ska vara av en viss längd. Vänskapskorruption förekommer också.

– Nätverksrekrytering och att lika väljer lika sker överallt, även på höga poster inom staten. Man väljer sina vänner och bekanta. Det leder till att man inte får den bästa kompetensen på tjänsterna och till diskriminering, säger mångfaldsstrategen Eva Löfgren i SSR:s medlemstidning Akademikern.

Beprövad robot får nytt jobb

Tengai, den robot som nu har använts vid en rekrytering i Upplands Bro är utvecklad i Australien av professor Rajiv Khosla. Tidigare har roboten använts inom äldreomsorgen för att ge äldre sällskap och stimulans under namnet Matlda, men har omarbetats.

Det handlar inte bara om att den som söker ett jobb ska känna sig trygg med att slippa diskriminering. Det kan betyda mycket för en arbetsgivare att få hjälp att hitta den bästa kandidaten genom att kunna bortse från egenskaper som inte har med jobbet att göra.

Tengai talar svenska och kan läsa av känslor hos människor. Nu har den första rekryteringen I Sverige med hjälp av den skett. En upplevelse som den som fick jobbet som digital samordnare upplever som positiv. Men också

– Vi rekryterar för kompetensen. Skillnaden mellan oss och många andra är att vi har insikt om att vi ÄR fördomsfulla, säger Havva Ilhan, biträdande personalchef i Upplands-Bro

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV