Radar · Nyheter

Mobbning och ohälsa ökar i skolan

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning av arbetet med Agenda 2030.

Mobbningen ökar i svenska skolor och allt fler elever lider av psykosomatiska besvär, visar SCB:s uppföljning av hur arbetet med FN:s Agenda 2030 går.

Hos både pojkar och flickor i åldrarna 11, 13 och 15 ökar andelen som blivit mobbade. För läsåret 2013/2014 svarade 12,6 procent att de blivit mobbade någon gång eller oftare de senaste månaderna. Motsvarande andel för läsåret 2017/2018 var 19,4 procent, enligt ett pressmeddelande från SCB.

Även psykosomatiska besvär blir vanligare. Andelen som lider av detta är högst bland 15-åriga flickor och lägst bland pojkar i åldern 11–13.

Samtidigt konstaterar SCB att den negativa trenden för svenska elevers skolresultat har brutits och elevernas kunskapsnivå stiger. Skillnader mellan olika grupper i befolkningen är dock stor – sedan slutet av 00-talet har den socioekonomiska bakgrunden fått större betydelse för elevernas betygsresultat.

Agenda 2030 omfattar 17 mål och 169 delmål som spänner över områden som miljö, arbetsvillkor och fattigdom.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV