Radar · Miljö

Flygplanens biobränsle hotar regnskogen 

Den internationella flygplatsen i Dubai.

Att ersätta fossilt bränsle med förnybart kan få oanade konsekvenser, rapporterar Svenska dagbladet. En norsk organisation varnar för att ett regnskogsområde stort som Belgien kan komma att försvinna. 

Organisationen som höjer en varningens flagg är den norska Regnskogsfonden, som arbetar med att förhindra avskogning.

Målet som FN:s specialorgan för den civila luftfarten har satt är att flygindustrin ska släppa ut hälften så mycket koldioxid 2050, jämfört med 2005 och att all ökning av flygtrafiken ska ske med biobränslen från och med 2020. 

Problemet är att den teknik som snabbt kan öka andelen biobränsle huvudsakligen baserar sig på palm- och sojaolja, rapporterar Svenska dagbladet. Det vill säga olja som produceras i länder med regnskog.

Kan orsaka mer skada än nytta

Energiexperten Johanna Mossberg som skrivit rapporten säger till Svenska dagbladet att han tycker att FN:s mål är allt för ambitiöst. Att det riskerar att orsaka mer skada än nytta. 

Den svenska experten Johanna Mossberg på Sveriges forskningsintitut RISE, tvivlar på att målet kommer att uppfyllas.

– På längre sikt gäller det att hitta andra råvaror än palmolja och sojabönor som är hållbara och finns i stora volymer. Vi arbetar med flis, bark och andra restprodukter från skogs- och jordbruket, säger hon till Svenska dagbladet och säger också att det behövs satsningar på att kommersialisera ny teknik, så att bark och grot också kan användas – vilket inte görs i dag.

– I dag bränns de i bästa fall bara upp för sitt energivärde, man borde ju inte kunna ha stora högar med bark liggande.

Svenska dagbladet rapporterar att flygindustrin står för 2,5 procent av världens konsumtion av råolja men att den siffran ökar snabbt, speciellt i Asien. Fram till 2030 beräknas flygindustrin stå för 15 procent av den ökade efterfrågan efter olja och öka sin andel till 3,5 procent, enligt den internationella energibyrån IEA, skriver tidningen vidare.