Radar · Nyheter

Tillfälliga jobb via sms stressar unga

Risken för att unga med sms-jobb får psykisk ohälsa är lika stor som för arbetslösa ungdomar. Det visar en ny myndighetsrapport.

Rapporten Unga med attityd 2019 – arbete och arbetsmarknad,  ingår i en serie på tre från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Och det här är rapport nummer två i ordningen.

Den baseras på en enkät som gått ut till 6000 unga, det vill säga mellan 16 och 29 år. Men 3000 äldre, i åldersspannet 30 till 74 år har också fått svara på frågorna som jämförelse. Svarsfrekvensen har dock varit låg, 41 procent.

Den här typen av studie har gjorts flera gånger sedan 1993 och det gör att det går att se förändringar över tid, enligt myndigheten.
– En trend är att tidsbegränsade anställningar för unga blir allt vanligare, det som i debatten ibland kallas ”ring och spring” eller ”sms-anställning”, säger generaldirektör Lena Nyberg i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:
– Därför har vi i årets enkät valt att ta med dessa i frågor om psykisk ohälsa och oro bland unga med olika anställningsformer.

Rapporten visar att unga med så kallad behovsanställning oroar sig lika mycket för att ha råd med löpande utgifter som arbetslösa. De med fast anställning har däremot mindre psykisk ohälsa än unga med tillfälliga anställningar och unga arbetslösa.

– Andelen unga som inte är nöjda med sina arbeten ökar, jämfört med år 2013. Varför vet vi inte riktigt men vi ser att otrygga anställningsformer tydligt påverkar ungas levnadsvillkor och det är en fråga som måste diskuteras mer, säger Lena Nyberg.