Radar · Nyheter

Metall från kremeringar gav miljoner

Mer än 6,5 miljoner kronor var värdet på metall som samlats ihop efter kremeringar i Limhamn.

Mer än 6,5 miljoner kronor. Det är värdet på metall som samlats ihop efter kremeringar i Limhamn. Pengarna är ersättning för två års samlad metall från krematoriet.

– Det är glädjande att kunna bidra med så mycket pengar till en sådan viktig verksamhet som den Allmänna arvsfonden utövar, säger Sven-Erik Perlman Aspeklev, kyrkogårdschef vid kyrkogårdsförvaltningen i Malmö.

Skrotet som krematoriet samlat in under två år vägde nästan tre ton, då det skickades för återvinning. Enligt Perlman Aspeklev är det speciellt guld, palladium och platina som har ett stort värde. Men största delen av metallskroten bestod av järn och zink, som har ett betydligt lägre värde.

Skiljs från askan

När kremationen är färdig samlas allting som blivit kvar i en plåtlåda som sedan sätts i en askberedare. Där bereds askan så att den ska kunna komma ner i urnan. I samband med den processen särskiljs metallen från askan, som sedan läggs i speciella behållare i väntan på att återvinnas.

Totalt återvanns nästan 20 ton metall från svenska krematorier under 2018, varav 282 kilo var ädelmetaller.

Lag på återvinning

Från och med juli 2016 måste alla metaller från kremationer återvinnas enligt begravningslagen. 

Hela överskottet från metallåtervinningen går till Allmänna arvsfonden som sedan delar ut pengarna till föreningar och organisationer som arbetar med barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
– Tidigare sade lagen att det som gick att få ner i urnan skulle ner där. Då hamnade rätt mycket i urnan, säger Sven-Erik Perlman Aspeklev.

Återvunnen metall från krematorier

• 2018 hämtades 22 ton skrot från svenska krematorier, varav 19,6 ton kunde återvinnas.
• 282 kilo var ädelmetaller.
• 7 019 kilo var titan.
• 11 013 kilo var skrapjärn.
•1 318 kilo var övrig metall.
Mellan november 2016 och oktober 2017 återvanns 30,6 ton metall, till ett värde av 80 miljoner kronor. Den siffran är dock inte helt jämförbar då krematorier hade kunnat ha sparat metall från tidigare.

Källa: Svenska kyrkan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV