Radar · Nyheter

Läkemedel dyrare i låginkomstländer

Priset på läkemedel kan vara mycket högre i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer.

Generiska läkemedel, med samma verksamma ämne som originalläkemedel, kan kosta 20 till 30 gånger mer i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer. Det visar en ny rapport från Center for Global Development i Washington.

– Det finns en brist på konkurrens på landsnivå, även när det gäller läkemedel som inte skyddas av patent. I vissa fall kan ett företag ha kontroll över 85 procent eller mer av marknaden för ett särskilt läkemedel, säger Rachel Silverman, forskare vid Center for Global Development.

Rapporten visar också att låg- och medelinkomstländer köper in dyrare läkemedel. Det finns också brister när det gäller arbetet med att säkerställa kvaliteten på läkemedel.

– Det finns vanligtvis lagkrav på att läkemedel ska vara av god kvalitet… men tillsynsmyndigheter i många länder saknar resurser för att kunna säkerställa att läkemedel uppfyller kvalitetskrav, säger Janeen Madan-Keller som också arbetar som forskare vid Center for Global Development.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppger att de arbetar med att komma åt problemen bland annat med något som kallas ”samordnat registreringsförfarande”. Det syftar till att påskynda registreringen av färdiga läkemedel för att viktiga mediciner ska kunna nå patienter snabbare.

Rachel Silverman menar att om WHO utökar det samordnade registreringsförfarandet så kan det underlätta tillträde till marknaden och bidra till ökad konkurrens genom att varje enskilt land slipper den betungande processen att registrera nya läkemedel.