Radar · Miljö

Ny rapport: Så får fattiga länder betala när de rika släpper ut växthusgaser

I mars 2019 drabbades Mozambique hårt av en orkan, vilket ödelade stora delar av staden Beira och stora delar av landsbygden i regionen.

På tio år har risken att få lämna sitt hem på grund av händelser kopplade till klimatkrisen ökat kraftigt, enligt en ny rapport från Oxfam. De rika länderna står för lejonparten av utsläppen – men de fattiga får ta notan, enligt biståndsorganisationen.

Enligt den genomgång som Oxfam gjort av databasen – Internal Displacement Monitoring Centre – framkommer att det blivit fem gånger vanligare att tvingas lämna sitt hem på grund av extrema väderhändelser under det senaste årtiondet.

Det rör sig om orkaner, extrem torka, översvämningar och skogsbränder, som ödelägger hem och spär på konflikter.

I runda tal rör det sig om 20 miljoner människor som blivit internflyktingar på grund av extrema väderhändelser mellan 2008 och 2018, vilket utgör 87 procent av alla som tvingats lämna sina hem på grund av katastrofer, enligt Oxfams rapport.

– Våra regeringar ger bränsle till krisen som driver miljoner kvinnor, män och barn från sina hem och det är de fattigaste i de fattigaste länderna som får betala priset, säger Chema Vera, från Oxfam i ett uttalande.

Risken att drabbas slår olika över världen men ett mönster är tydligt. Fattiga lever farligast. Samtidigt är det också de som har minst ansvar för den pågående klimatkrisen, konstaterar rapportförfattarna.

”Små fattiga önationer som Cuba och Tuvalu utgör sju av de tio länder som har den högsta riskfaktorn av att tvingas flytta på grund av extrema väderhändelser. På Cuba, Dominikanska republiken och Tuvalu, har nära fem procent av befolkningen behövt flytta årligen på grund av extrema väderhändelser, vilket motsvarar att nära hälften av Madrids befolkning skulle tvingas flytta varje år”, skriver de.

Hur fattiga länder ska få stöd att tackla klimatkrisens följder är en brännhet fråga för utvecklingsländerna och något som ska upp för diskussion under COP25.

Den mekanism som reglerar förlust och skada på grund av klimatförändringarna antogs 2013 och en revison kommer att ske under klimatmötet i Madrid. Mekanismen syftar till att öka stödet och kunskapen. Men bidragen för att tackla klimatförändringarna ökar inte i den takt som utlovats, enligt Oxfam.

”Det betyder att fattiga länder måsta täcka kostnaderna av extrema väderhändelser från deras egen budget – kostnader som ökat alarmerande snabbt de senaste årtiondena”, skriver rapportförfattarna.

Oxfam ger värdsledarna en rad rekommendationer inför COP25. Att de levererar beslut och strategier som gör att koldioxidutsläppen drastiskt minskar så att 1,5 graders målet blir möjligt att nå.

Men organisationen kräver också att bidragen till de länder som regelbundet drabbas av katastrofer höjs markant.

”Rika förorenande länder måste leverera på sina löften om att få ihop 100 miljarder dollar årligen för att stödja utsläppsminskningar och åtgärder för klimatanpassning till 2020”, skriver Oxfam.

Året 2015 till 2016 uppgick den summan till tio miljarder dollar. Warsaw international mekanism for loss and damage antogs 2013, den reglerar de skador som uppstår till följd av klimatkrisen. Den syftar främst till kunskapsutbyte och dialog men uppmuntrar också till bistånd.