Radar · Morgonkollen

Risk att elbilssatsning skapar miljöproblem

Satsningar på elbilar kan visserligen bidra till renare luft i städerna, men på Kinas landsbygd kan de bidra till nya miljöproblem, visar en granskning av Sveriges Radio Ekot.

Enligt granskningen riskerar satsningen på elbilar att skapa andra miljöproblem eftersom det går åt mycket mer så kallade jordartsmetaller än i bensinbilar. Dessa metaller orsakar sedan svåra föroreningar där de bryts och 90 procent av dem riskerar att förorena dricksvattentäkter som försörjer miljontals människor med vatten. Slagg från jordartsmetaller innehåller bland annat det radioaktiva ämnet torium som kan orsaka cancer.

I dag bryts 85 procent av jordartsmetallerna i Kina, och enligt Ekots källor visar flera vetenskapliga rapporter på allvarliga miljöproblem i de flesta gruvor som bryter jordartsmetaller i Kina. Det är något som Kinas regering tystar ner, enligt Ekot.