Zoom

Han vill få dig se träden bland alla bilarna

Patrick Bellans driver instagramkontot @malmotrad.

Flankerade av bilar och falafelkiosker står stadsträden som en kuliss till människornas värld. Men för den som lär sig se dem, öppnar sig en myriad av sällsamma varelser. ”Jag gillar mångfalden”, säger Patrick Bellans som driver instagramkontot @malmotrad.

Är ni pilar fallna från det blå, slungade av stjärnor? Frågade sig poeten Federico Garcia Lorca i dikten ”träden”. En fråga diktaren lämnade obesvarad. Komma var de komma ifrån. Det var hur träd anpassat sig till särskilda platser, så som en kinesisk bergstopp eller en karg sibirisk stäpp, som en gång väckte Patrick Bellans fascination för träd, i dag universitetsadjunkt på Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

– Vi måste matcha en växt till rätt miljö. Det är inte bara att gräva en grop och plantera, säger han.

Patrick Bellan är en av de som känner träden i Malmö bäst. Han har inventerat alla parkträd och har sedan 2013 drivit Instagramkontot @malmotrad – där han lagt upp speciella träd han stött på. Varje bild har följts av en kort beskrivning och berättelse, så som om pagodträdet Stymphnolobium japonicum.

”… ett välanvänt träd planterat kring högaktade tempel. I Malmö står den att finna vid likvärdigt viktiga tabernakler, såsom kring korvmojen på Triangeltorget, längs södra promenaden utanför Hansa, och här vid Folkets parks Babylon grill.” 

Staden gömmer en "trädskatt"

Men länge hade Malmö en trivial trädflora, berättar Patrick Bellan. Såg du ett träd var det stor chans att det rörde det sig om antingen en lind, oxel eller alm. Så enkelt är det inte längre. Orsaken är farsoten almsjukan som på kort tid slog ut tiotusentals almträd i staden. 

– Hela skyline förändrades, säger Patrick Bellan.

Sedan farsoten bröt ut har staden fått satsa mer på artdiversiteten, Exotiska träds naturliga miljöer har studerats, trädplantor importerats och planterats ut på platser där de kan tänkas må bra. I dag står runt 700 arter i gatumiljö och parker. Men målet är satt till minst tusen. 

– En fantastisk trädskatt, konstaterar Patrick Bellan.

En skatt som också gjorts tillgänglig. Hela Malmö stads träddatabas har laddats upp i gratis-appen Curio-xyz, där varje enskilt träd placerats ut på en interaktiv karta med namn, ålder och en anmärkning om hur det mår. 

Appen är också öppen för allmänheten att ladda upp information i, så även på andra håll i Sverige finns träd utmärkta. 

Alla träd är inte heller kartlagda i Malmö. Även om Patrick Bellan cyklat och traskat staden runt i jakt på träd att inventera händer det att också han överraskas.

– I privat ägo finns en jätteskatt som inte är registrerad i någon databas, de är minst lika många som dem i kommunal ägo. De bidrar också till biodiversitet och en rad ekosystemtjänster.

Patrick Bellan´s trädtips i Malmö

Beijers park
En av Malmös boktäta parker. En ridå av bokar omringar hela parken och i ridån finns det orientalisk bok insprängda bland de svenska bokarna. Sedan är marken modellerad och kullig. Det finns också en rad andra träd så som grå valnöt och stora rhododendron buskar. En park med en egen prägel.
 
Rönneholmsparken
”En fantastisk park. Både en mer sluten och skuggig del med uppvuxna tallar och bokträd och en mer ljus del med flera jättespännande träd. En allé av gamla päronträd går rakt igenom parken i den ljusa delen och den skuggiga delen finns dungar av kinesisk sekvoja och gulblommande hästkastanjer”.
 
Gångvägen utanför Caroli
”Där står bland annat atlascedrar, körsbärsplommon och silverbuskar. Det är väldigt snyggt i gaturummet. Cedrarna har grenarna ända ned i marken, vilket gör att det blir ett annorlunda gaturum. Man ser att en del lastbilar som kör leveranser skadat några träd men det dämpar hastigheten och skapar en spännande miljö.  
 
Kyrkogårdar
”Kyrkogårdarna brukar kallas de enda riktiga parkerna, när allt annat förtätas står de kvar orörda som gröna lungor. Gamla kyrkogården vid Gustav Adolfs torg och Östra Kyrkogården är speciella. På Gamla kyrkogården står en blandallé med olika träd men med samma karaktär, så som lönn, en resistent alm och lind. På Östra kyrkogården finns många olika trädmiljöer, så som en stor dunge med Katsuraträd. Ett verkligt vackert träd.
 
Återvändsgränden på Fritzgatan
Där står jättefina kinesträd utströsslade längs med vägen. Om man fortsätter in i gatan och leder cykeln och går ut där Södra förstadsgatan möter bergsgatan står fler spännande träd så som svarttalar och gudaträd. 
Millenieskogen, Lindängelund
En satsning som sätter Malmö på trädkartan i Europa. Här växer morgondagens trädskatt fram. Men redan i dag finns fantastiska barrträdsdominerande miljöer. Och dolt bland barrträden kan den som söker hitta ”meditationsrum”, tematiskt uppbyggda med växter från olika världsdelar.”