Radar · Miljö

Förskola först ut att inventeras för återbruk

Målet med projektet är att hitta smarta metoder och arbetssätt för att ta tillvara på det som i dag slängs.

Återbruk Väst är ett innovationsprojekt som syftar till att fastighets- och byggsektorn återvinner mer material. En första åtgärd som lokalförvaltningen står för, är att återbruksinventera en förskola som ska rivas.

I dag materialåtervinns en försvinnande liten del av avfallet från bygg- och fastighetssektorn. De står för en femtedel av den totala klimatpåverkan – inte minst genom materialförbrukning och avfall i samband med rivning och renovering. Återbrukspotentialen av material och möbler är stor, och det vill innovationsprojektet Återbruk Väst sätta fokus på, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

– Alla vinner på ökat återbruk. Bygg- och fastighetsbranschen behöver bli mer hållbar, därför har det startat ett lokalt samverkansprojekt med elva starka partners från näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer som ska utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar för ett ökat återbruk och cirkulärt byggande. Med en bättre återbruksmarknad, kan vi nå FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion, säger miljösamordnare Hanna Sandström på lokalförvaltningen.

Det första projektet är att förskolan Orkestergatan i Göteborg ska återbruksinventeras.

– Den ska rivas vid årsskiftet och vi börjar med att gå in och inventera Orkestergatans förskola under hösten. Vid inventeringen går vi igenom vad i fastigheten som kan återbrukas. Det kan handla om dörrar och fönster, men även möbler. Nästa steg blir att ta ut det användbara materialet och lagra det tills det blir dags att sätta in det i den fossilfria förskolan Hoppet, säger miljösamordnare Hanna Sandström.

Målet med projektet är att hitta smarta metoder och arbetssätt för att ta tillvara på det som i dag slängs och att på sikt återanvända det när lokalförvaltningen bygger om, till eller nytt.