Intro

Träd och andra växter finns runtomkring oss men befinner sig i en annan tidzon, så istället jäktar vi förbi utan att se de för vad de är – sällsamma varelser. Konstnärer och forskare kallar det växtblindhet, en modern åkomma som riskerar att slå tillbaka mot oss själva. 

För ser vi inte det som utgör grunden för allt liv, riskerar vi också rasera det, menar Dawn Sanders, forskare vid Göteborgs universitet. Men samtidigt som växtblindhet kan rymma en fara, rymmer den också en stor möjlighet – om den blinda fläcken försvinner.

Det menar i alla fall konstnären Bryndís Snæbjörnsdóttir.

”Om vi slutar tänka att vi är världens centrum och att vårt perspektiv är det enda tror jag att det skulle det betyda mycket för vår relation till miljön och kanske leda till att vi hittar ett mer hållbart förhållningssätt till vår omgivning. Det är stora ord men också ett stort hopp”, säger hon i dagens zoom om växtblindhet. 

I morgon är det klimatstrejk världen över och det märks också i dagen nummer. Även om Greta Thunberg blivit känd världen över, är hon bara en av tusentals andra som lägger en stor del av sin vakna tid på att organisera mot eskalerande miljöförstörelse och global upphettning.

I Uganda är 15-åriga Leah Namuger på frontlinjen. Om henne och mycket mer kan du läsa i dagens Syre. 

Håll till godo!