Radar · Miljö

Unga hungerstrejkar för att politiker ska agera på klimathot

Några av hungerstrejkarna: Sofia Borén, Lee Lundgren, Samuel Jarrick och Christian Nilsson.

Det är tisdag vid lunchtid. En strid ström av människor passerar riksdagshuset i Stockholm. Utanför hungerstrejkar en handfull aktivister från nätverket Extinction Rebellion.
– Vi planerar att hungerstrejka hela veckan för att pressa på politikerna att agera, säger Lee Lundgren.

Den nu globala rörelsen Extinction Rebellion, XR, startades i Storbritannien för ett år sedan med att drygt 1500 människor förklarade uppror mot den brittiska regeringen.

Den senaste aktionen i raden är hungerstrejken, som inleddes måndagen den 18 november, och enligt XR ska över 400 aktivister i 27 länder matvägra i en vecka.

– XR har tre krav på politikerna: tala klarspråk om klimathotet och utlys klimatnödläge, agera nu och minska Sveriges utsläpp av växthusgaser till netto-noll år 2025 samt stärk det demokratiska inflytandet genom att inrätta ett medborgarråd, säger Lee Lundgren.

Extinction Rebellion-aktivisten Lee Lundgren, 18 år, med Samuel Jarrick, operasångare och aktivist
Extinction Rebellion-aktivisten Lee Lundgren, 18 år, med Samuel Jarrick, operasångare och aktivist. Foto: Charlotte Wester

Ett viktigt steg är att skapa ett medborgarråd, där människor tillsammans med politiker kan besluta om frågor som rör klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet, menar Lee Lundgren.

Genom ickevåldsmotstånd och civil olydnad vill aktivistnätverket ”minska risken för mänsklig utrotning och ekologisk kollaps” och det krävs radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen, beskriver XR på sin webbplats.

– Jag upplever klimatångest och det blir en frånkoppling från samhället när ingen agerar. Att hungerstrejka kommer från en plats av desperation och ängslan inför framtiden. Och vi gör detta i solidaritet med de miljoner människor i världen som svälter och dör som ett resultat av klimatkrisen på grund av politikernas oförmåga att agera, säger Lee Lundgren.

Aktivistnätverket skapade nyligen stor uppståndelse i London när en blockad hindrade Londonbor från att ta sig till jobbet. Aktionen resulterade i att 1 800 aktivister greps.