Radar · Miljö

Tyska regeringen: Sluta använda insektsdödaren

Bensindrivna lövblåsare är varken bra för människan eller djurlivet.

Lövblåsare är en ljudplåga för människor, utsläppsbov och insektsdödare. Det har Miljödepartementet i Tyskland slagit fast och avråder både privatpersoner och kommuner att använda sig av redskapet.

En anledning till den tyska regeringens uppmaning till att sluta använda bensindrivna lövblåsare är att olika smådjur som insekter, maskar, spindlar och även små däggdjur riskerar att förlora sina naturliga livsmiljöer. Något regelrätt förbud är inte möjligt på grund av konkurrenslagar och EU-regler. 
De starka invändningarna mot maskinerna kommer efter ett initiativ från de Gröna.

– Användandet av lövblåsare kan även ge dödlig utgång för de befintliga insekterna i löven, står det bland annat i Miljödepartementets utlåtande enligt tidningen Stern. Vidare kan det ge en negativ inverkan på fågellivet. I de naturliga lövhögarna finns det livsnödvändig mat att hämta för fåglarna.

Skadar djurlivet

Lövblåsare är inte bara skadligt för djurlivet. De bensindrivna tvåtaktsmotorerna är smutsiga med sina utsläpp och höga oljud som uppmätts till strax under 120 decibel. Allt över 60 decibel kan ge problem för vår hörsel, stressrelaterade problem och även högt blodtryck.

Också tyska Naturskyddsföreningen (Bund) uppmanar både kommuner och trådgårdsfixare att sluta använda maskinerna.

– Lövblåsarens ljud är inte bara öronbedövande högt och smutsar ner luften med sina förbränningsmotorer, utan de ger också graverande skador i markens biologi, säger artskyddsexperten Silvia Bender till Augsburger Allgemeine.

Om löven nödvändigtvis måste tas bort, uppmanar de Gröna att istället använda sig av batteridrivna lövblåsare – som är lättare, avgasfria och betydligt tystare.