Radar · Morgonkollen

Ja till Göteborgs molnlagring i Irland

Hur säkra är uppgifterna hos Microsoft? Göteborg brottas med frågan.

Göteborgs kommun kan lagra känslig data hos Microsoft i Irland, trots att det ger en öppning för myndigheter i USA att begära ut materialet. Det har kommunens jurister nu kommit fram till, rapporterar Göteborgs-Posten.

Frågan har varit aktuell sedan 2017, då en it-uppgradering i Göteborg pausades när frågan om vem som kan komma åt data i molntjänsten Office 365 dök upp.

Sedan dess har också USA antagit en lag kallad Cloud Act, som öppnar för att myndigheter där kan begära ut uppgifter som amerikanska företag lagrar, oavsett var lagringen sker. Det kan ske via domstol om grov brottslighet misstänks.

Nu får upplägget i Göteborg ändå grönt ljus.

– Sannolikheten att uppgifter skulle lämnas ut obehörigt är oerhört liten, säger Sarah Arlebrink, stadsjurist.

– Vår bedömning är att så länge inte någon får en faktisk tillgång till de här uppgifterna, vilket inte sker per automatik bara för att de lämnas till Microsoft, så sker inget röjande av uppgifter gentemot amerikanska myndigheter.

Frågan ska dock behandlas en gång till på tjänstemannanivå innan politikerna fattar definitivt beslut.