Radar · Nyheter

Spindelnät och trä i stället för plast

Det silkesmaterial som ingår i exempelvis spindeltråd kan numera tillverkas på syntetisk väg, av bakterier.

En kombination av cellulosa från träfibrer och protein från spindeltråd kan bilda ett material som är både starkt och töjbart. Det nya materialet har utvecklats av en grupp finländska forskare som alternativ till olika plastmaterial.

Fördelen är att materialet är biologiskt nedbrytbart och har en annan grundstruktur än plast och bioplast. Det ger därför inte upphov till mikroplast, som är ett växande problem och numera finns i de flesta miljöer på jorden.

Forskarna, som beskriver materialet i tidskriften Science Advances, förklarar att träfibrerna kommer från björk och att spindeltrådens proteiner framställs av bakterier som utrustats med spindeltrådsgener. Forskarna tänker sig att materialet kan användas inom exempelvis förpackningsindustrin.