Glöd · Debatt

Klimatriksdagens krav inför FN:s klimatmöte den 23 september

Vi lever som om det inte fanns någon morgondag.

DEBATT Föreningen Klimatriksdagen kräver att regeringen agerar kraftfullt, tydligt och engagerat under FN:s Climate summit i New York den 23 september, i syfte att stärka världssamfundets samlade beslutsamhet och förmåga att möta de accelererande klimathoten.

Världen över ser vi både de ekologiska och de sociala och ekonomiska dimensionerna av klimathoten: smältande glaciärer, våldsamma orkaner, översvämningar, hetta och torka som leder till minskad livsmedelsproduktion, fattigdom och ökad migration, inom och mellan länder.
Ingen undgår klimat- och miljöförändringarna.

FN:s generalsekreterare António Guterres visar ett starkt ansvarstagande och engagemang på klimat- och miljöområdet. Hans konsekventa globala ledarskap är nödvändigt – och måste stöttas –för att mobilisera politiska och ekonomiska beslutsfattare på alla nivåer i den omställning som krävs.
Siktet är nu inställt på att leverera konkreta utfästelser inför nästa stora klimatmöte i Chile. Världens länder behöver meddela kraftigt höjda ambitioner i sina åtaganden inom ramen för Parisavtalet. Det gäller även EU och Sverige. EU bör visa vägen genom att utlova en akutplan för klimatomställning med sikte på att nå nettonoll i utsläpp 2035.

I samband med toppmötet kommer människor världen över att manifestera sina krav på kraftfulla klimatinsatser. Klimatriksdagen är en del av denna rörelse. Vi kräver att vår framtid inte ska ligga i händerna på stora företag med kortsiktiga ekonomiska intressen och inte heller villkoras av politiker med ovilja och oförmåga att tänka i nya banor – även när det brinner i knutarna.

Inför FN-toppmötet ska Sverige tillsammans med Indien presentera tekniskt hållbara lösningar i fråga om industriell produktion. Vi vet att det i Sverige pågår utvecklingsarbeten i fråga om stål- och cementproduktion som idag orsakar enorma utsläpp och att även Indien arbetar med hållbarhet på flera industriområden.

Men Klimatriksdagen vill understryka att konkreta lösningar på dagens ohållbara ekonomier och livsstilar aldrig kan begränsas till tävlingar om vem som har de smartaste tekniska lösningarna – och vem som kan vinna nya exportmarknader.

Därför måste regeringen vid sidan av tekniska lösningar också i New York – liksom vid COP i Chile – tydligt i tal och vid möten med ledare för andra länder framhålla det livsnödvändiga med att skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och konsumtion. Det gäller särskilt alla oss i den rika världen. Ökad jämlikhet är en förutsättning för att klara skarpa klimat- och hållbarhetsmål.

Vi, som lever som om som det inte fanns någon morgondag, när det i själva verket är den hållbara morgondagen inom planetens gränser, som vi måste skapa för våra barn och barnbarn.

Med den rika världen menar vi inte en geografisk plats utan alla människor som i länder världen över tillhör de tio procent rikaste. Vi, som står för hälften av alla koldioxidutsläpp. Det inkluderar merparten av alla västeuropeer, men också president Jair Bolsonaro och de köttproducenter med flera som röstat fram honom. Och det gäller rika ryssar, kineser, indier och sydafrikaner.

Vi måste agera på alla nivåer, i samma syfte: mer hållbar konsumtion, mer vegetariskt, mindre utsläpp genom import, export och resande, hållbart agerande i EU och i FN. Samt därtill hållbarhet som ledstjärna i Världsbanken och internationella Valutafonden för att bland annat minska och bestraffa fossila utsläpp och gynna kolbindning i skog och mark genom skarpa ekonomiska spelregler.

Varje röst för hållbarhet är viktig! Sverige och alla aktörer som tydligt står upp för hållbart helhetstänkande och ansvarstagande behövs i tider som dessa. Det går inte längre att skjuta klimatfrågan framför oss. Vi måste agera nu.