Radar · Politik

SD vill förstatliga skyddsombuden

Byggarbetsplatser, här vid Slussen i Stockholm,  är de mest olycksdrabbade.

I sin skuggbudget skriver Sverigedemokraterna att de vill ta ifrån fackförbunden rätten att utse skyddsombud. Istället vill man esätta dem med ”oberoende arbetsmiljörådgivare” underställda Arbetsmiljöverket.

Ardalan Shekarabi (S) kritiserar förslaget i ett inlägg.

”SD vill avskaffa skyddsombuden som varje dag kämpar och sliter för en anständig och schyst arbetsmiljö. Det här är inget annat än en attack mot den så framgångsrika svenska modellen som byggt vårt land.”

Sverigedemokraterna å sin sida menar att det är ett sätt att minska politikernas makt, att hindra Socialdemokraterna från att driva sin politiska agenda. De fokuserar inte på medlemmarnas bästa, menar SD.

– Jag blir ledsen och förvånad.
(Daniel Gullstrand, arbetsmarknadsexpert på Unionen)

”Fackförbundens nära band till Socialdemokraterna har politiserat fackföreningsrörelsen till en sådan nivå att fackförbunden inte längre i första hand fokuserar på att försvara och framföra medlemmarnas intressen, utan driver istället Socialdemokratins frågor i en facklig kontext,” skriver de i sitt budgetförslag.

Liknar Svenskt Näringslivs förslag

Företrädare för Byggnads har gått ut och påpekat att det finns mycket stora likheter mellan SD:s förslag och de idéer som organisationen Svenskt Näringsliv har fört fram.

”Sverigedemokraternas förslag är inget annat än en ren kopia av Svenskt Näringsliv. Detta är ett resultat av alla bjudmiddagar mellan Sverigedemokraterna och Svenskt näringsliv. Förslaget är direkt skadligt för Byggnads medlemmar” skriver ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland i ett pressmeddelande.

– Fluffigt och insinuant.
(LO:s arbetsmarknadschef Malin Wreder)

Den fackliga tidningen Kommunalarbetaren rapporterar om skyddsombud som ”rasar” mot förslaget.

– Det här förslaget handlar enbart om att försvaga fackföreningsrörelsen. De är ett högerparti och de gillar inte starka fack, säger Lovisa Loan Sundman, huvudskyddsombud Kommunal Stockholm till ka.se.

Hon menar att ett skyddsombud utan ett fack i ryggen är en ”tandlös tiger”. Andra fackliga företrädare påpekar att SD inte riktigt verkar ha förstått hur det fungerar. Socialdemokratin är inte dominerande i alla fack påminner Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR, som är partipolitiskt obundet.

– Den fackliga rörelsen är större än så. SD verkar inte förstå hur arbetsmarknaden är organiserad, säger hon.

M och KD tvekar

Hittills är SD ensamma om förslaget, M och KD har avvisat det, men det har tidigare funnits liknande sentiment i övriga delar av den politiska högern.

Den moderata riksdagsledamoten Lars Beckman var inne på liknande tankar i riksdagen 2018.

– Vi kanske i stället ska ha oberoende arbetsmiljörådgivare som har till uppgift att stödja småföretags arbetsmiljö. Rådgivarna kan kopplas till Arbetsmiljöverket. Det är logiskt att man gör detta till en statlig verksamhet, sa han.

Ökande problem

Fackliga företrädare påminner om att skyddsombudens roll har blivit ännu större på senare år. Dödsolyckorna har ökat med 22 procent från 2016. De flesta dödsolyckorna har skett på byggarbetsplatser. 89 byggarbetare dog på jobbet 2009–2018.

En person i veckan dör på jobbet i Sverige och det är nästan uteslutande arbetarklassen som drabbas av dödsfall.

Men också medelklassyrken drabbas av problem med arbetsmiljön. Medierna har rapporterat i flera år om överbelastade socialsekreterare som hotas och förföljs, om bibliotek som tvingas stänga för att personalen inte orkar och om situationen i skolvärden, där personal säger upp sig för att de inte orkar.