Radar · Politik

Säpo ansöker om fler utvisningar

Säpo försöker trycka tillbaka radikaliserande utveckling, säger Fredrik Hallström.

Antalet fall där Säpo ansöker om utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) ökar, enligt en kartläggning av SR Ekot.

Det handlar om personer som ses som allvarliga säkerhetshot, utländska medborgare som befaras ha kopplingar till eller kunna bli inblandade i exempelvis terrorism.

Som helhet är det väldigt få antal fall där den snart tre decennier gamla lagen fortfarande är aktuell. Totalt handlar det om ett 40-tal fall, men av dessa har nästan hälften kommit de senaste två åren, rapporterar Ekot.

– Det kan till exempel röra sig om predikanter i kretsar där radikalisering sker.
Tillväxten i miljön har varit så stark de senaste åren, där har vi gjort en ansträngning i att tillsammans med andra myndigheter också försöka trycka tillbaka den här utvecklingen där miljön underblåser hotet mot Sverige, säger Fredrik Hallström, enhetschef inom Säpo, till Ekot.