Radar · Integritet

M vill topsa fler: ”Har du problem med polisregister – begå inga brott”

Moderaterna vill ge polisen ökade befogenheter.

Moderaterna vill ge polisen rätt att ta DNA-prov på betydligt fler än i dag.
Även misstänkta för mindre allvarliga brott som skadegörelse och ringa stöld föreslås få topsas.

Moderaternas partistämma väntas i dag säga ja till ytterligare skärpningar av partiets rättspolitik. Det handlar bland annat om att ge polisen större möjligheter att samla in, registrera och analysera fingeravtryck, foto och DNA.

– Det är väldigt viktigt, för väldigt många brott klaras i dag inte upp, säger M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

– Finns det ett register så åker man ju fast helt enkelt, om det finns DNA på en gärningsman.

M vill bland annat ge polisen ökade möjligheter att topsa, det vill säga ta salivprov, på betydligt fler personer än idag och lägga in dem i ett DNA-register.

I dag får personer topsas om de är skäligen misstänkta för ett brott som väntas ge fängelse. Polisen har dock påpekat att det är svårt att göra en sådan bedömning tidigt i en utredning.

"Begå inga brott"

Moderaternas förslag innebär att det ska räcka med att fängelse ingår i straffskalan för det brottet personen är misstänkt för. Det skulle, enligt M, innebära att polisen får topsa även för skadegörelse, olovlig körning och ringa stöld. Det är brott som normalt ger böter, men som har fängelse i straffskalan.

– Det är alltid en avvägning mellan den enskildes integritet och förmågan att kunna klara upp brott, säger Forssell.

– Vi landar i att när så många brott inte klaras upp, då är det rimligt att ta det här steget. Har du problem med att finnas i polisens register, så begå inga brott. Det är en enkel lösning.

Moderaterna vill också att polisen ska få ökad tillgång till Migrationsverkets register över till exempel asylsökandes fingeravtryck och foton, samt till passregistret.

Exakt för vilka brott som polisen ska ges rätt att titta i registren, behöver dock utredas först, enligt M.

Partiet vill även låta utreda ökad användning av kameror.

Ett övervakningssamhälle?

TT: Är du inte rädd för att detta kan leda till ett övervakningssamhälle?

– Jag tycker att man ska ta sådana invändningar på stort allvar, men man måste också kunna se att det finns en annan vågskål här. Det handlar om brottsoffren och förmågan att klara av brott och hitta okända gärningsmän. Det kan vara en serievåldtäktsman som hela tiden begår nya brott, säger Forssell.

Moderaternas stämma ska ta ställning till om polisen bör ges ökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, som teleavlyssning, rumsavlyssning, kameraövervakning och hemlig dataavläsning.

Förslaget innebär att gränsen för hur allvarliga brotten måste vara sänks.

TT: Är det inte känsligt för ett liberalt parti att ge polisen sådana här möjligheter till övervakning?

– Vi är ju en blandning av liberalism och konservatism. Vi ser alla de invändningar som finns om den enskildes integritet och vi tar dem på stort allvar, säger Forssell.

– Men det handlar också om integriteten och friheten för den som blivit utsatt för ett brott.

Ny skärpning

Moderaterna skärpte sitt rättspolitiska program så sent som vid stämman 2017. Ambitionen är, enligt partiledaren Ulf Kristersson, att M ska vara det ledande partiet för lag och ordning.

Bland förslagen på stämman i Västerås finns sänkt gräns för obligatorisk häktning och möjlighet att göra husrannsakan i kända kriminella miljöer utan skälig misstanke om brott.

Partistyrelsen vill ha en nolltolerans mot all form av brottslighet, ”även den som ibland anses vara bagatellartad”. Den nolltoleransen ska upprätthållas med bland annat hjälp av statliga ordningsvakter som ges ökade befogenheter.

De flesta förslagen har riksdagsgruppen och partiledningen redan drivit under en tid, framförallt i samtalen med regeringen om gängkriminaliteten. De samtalen hoppade M av eftersom partiet ansåg att förslagen som regeringen var beredd att lägga fram inte gick långt nog.

Fakta: M-förslag om lag och ordning

Satsa på att återanställa pensionerade poliser
Renodla polisens uppgifter, minimera transportuppdragen
Utökade befogenheter för ordningsvakter
Hemliga tvångsmedel ska få användas för brott med minimistraff ett år
Hemlig rumsavlyssning ska få användas för brott med minimistraff två år
Ja till spaning mot misstänkt person med kamera på distans
Inför visitationszoner
Skärpta straff för narkotikaförsäljning
Ökade möjligheter att samla in och analysera biometriska uppgifter
Sänk gränsen för obligatorisk häktning till brott med minimistraff ett år
Pröva anonyma vittnen
Gör det brottsligt att ge falskt alibi
Större möjligheter att utmäta kriminellas förmögenheter
Utvisa utländska brottslingar i fler fall än i dag
Sänkt gräns för hemliga tvångsmedel
Källa: Moderaterna