Glöd · Debatt

Varför är Sveriges radio så svaga för USA?

I radion får vi varje dag höra något från USA.

DEBATT USA har med sina samhällsdramer förfört Sveriges radio. Man rapporterar mer om skandaler i USA, mindre om människors fattigdom och lidande i andra delar av världen, även om det går emot principen om människors lika värde och Sveriges solidaritetsprofil i världen. Kostnaden är inget som Sveriges radio behöver oroa sig över. Det är ju vi skattebetalare som står för notan.

Sveriges radio driver sin verksamhet fritt. Men olämplig och godtycklig användning av skattemedel kan leda till stora förändringar, eller till ”graven” i värsta fall.

En snabbgranskning visar att USA är ständigt närvarande i Sveriges radios innehåll. Sveriges radios kanaler, framför allt P1, sänder dagligen någon nyhet, något reportage, någon debatt eller analys som rör USA. Vissa nyheter publiceras även skriftligt på sverigesradio.se. Dessutom publicerar Sveriges radio USA-podden en gång i veckan.

Varje avsnitt är en timme långt och släpps på sverigesradio.se. Podden fokuserar enbart på USA. Säkerligen är det en stor satsning av tekniska resurser och arbetskraft som skulle kunna användas mycket bättre.

När det gäller placering av utrikeskorrespondenter är USA prioriterat över samtliga länder i världen. Sveriges radio har totalt 19 fast placerade utrikeskorrespondenter. USA, som enda land i världen, tilldelades två korrespondenter. En korrespondent bevakar resten av den amerikanska kontinenten, alltså 34 länder och ett tiotal icke självständiga stater. En korrespondent bevakar hela Afrika och två bevakar hela Mellanöstern. Tydligen är rapportering från fattiga delar av världen oviktig jämfört med USA. Man kan tolka det som att de röstlösa och maktlösa är mindre värda att bevaka. Det är inte alls att värna ”det demokratiska samhällets grundtanke och alla människors lika värde”.

Även Sveriges radios prioritering bland mäktiga länder ”lämnar mycket övrigt att önska”. Man kan ju förstå att USA har mycket inflytande i världen, men har inte Ryssland och Kina nästan lika stort inflytande? I Ryssland placerades en korrespondent som också bevakar 13 före detta sovjetiska länder. Kina tilldelades en korrespondent, som också bevakar fem av Kinas grannländer. Varken Ryssland eller Kina har någon podd.

Denna jämförelse visar på en en otrolig fascination för USA och nästan ett försök att minimera Rysslands och Kinas roll i världen.
Det är svårt att uppskatta hur mycket Sveriges radios bevakning av USA kostar. Men man kan lugnt säga att det handlar om enorma kostnader som vi skattebetalare står för.

Sverige delar inte heller språk, historia eller, i stort sett, kultur med USA. Det är inte möjligt att motivera den här prioriteringen rationellt. En fascination för ett land kan inte påverka fördelningen av ekonomiska resurser inom en offentligt finansierad organisation. Alla har vi svaghet för något, men det är ingen ursäkt för att göra konstiga, omotiverade prioriteringar.

Sedan några år tillbaka uttrycker framför allt högerpolitiker behov av förändring inom skattefinansierade medier. Generellt vill de och reformera dessa medier, och ett argument är att en del av det innehåll som sänds är irrelevant för det svenska samhället.

Sveriges radios prioritering av USA är möjligen en del av det problemet. Alla politiska dramer i USA kan inte vara relevanta för det svenska folket.

Förtroendet för Sveriges radio har sjunkit de senaste åren. Detta fenomen i samhället används väldigt effektivt av politiker som vill ha en annan typ av skattefinansierade medier. Detta kan innebära ett reellt hot mot Sveriges radios existens som vi känner den i dag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV